روانشناسیارزیابی و شناخت - رفتار درمانی نوجوانان

ارزیابی و شناخت - رفتار درمانی نوجوانان

مؤلف: ژانت. م. زارب مترجم: دکتر محمد خدایاری فرد ، دکتر یاسمین عابدینی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 ..

15,000تومان

اصول اساسی یادگیری وشرطی سازی

اصول اساسی یادگیری وشرطی سازی

مؤلف: مایکل دامیان مترجم: دکتررضا زمانی- دکترفیروزه طاهرپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 تعداد صفحا..

10,000تومان

اصول روان سنجی و روان آزمایی(ویرایش جدید)

اصول روان سنجی و روان آزمایی(ویرایش جدید)

مؤلف: دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر نسترن شریفی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1395 تعداد صفحات: 624 ناشر: رش..

36,000تومان

اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره (با تجدید نظر و اضافات)

اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره (با تجدید نظر و اضافات)

مؤلف: دکتر سید مهدی حسینی بیرجندی نوبت چاپ: 22 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 376 ناشر: رشد..

22,000تومان

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(ویرایش جدید)

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(ویرایش جدید)

مؤلف: احمد صافی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 تعداد صفحات: 136 ناشر: رشد..

5,500تومان

اصول کلی روان شناسی گشتالت

اصول کلی روان شناسی گشتالت

مؤلف: دکتر رضا شاپوریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 تعداد صفحات: 192 ناشر: رشد..

8,000تومان

اعتماد به نفس برتر(گام های ساده برای کسب اعتماد به نفس)

اعتماد به نفس برتر(گام های ساده برای کسب اعتماد به نفس)

مؤلف: گیل لیندن فیلد مترجم: حمید اصغری پور ، نگار اصغری پور نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1393 تعداد صفحا..

13,000تومان

افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان

افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان

مؤلف: الیس پوپ مترجم: پریسا تجلی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1391 تعداد صفحات: 280 ناشر: رشد..

0تومان

افسردگی (برداشتها و درمان شناختی)

افسردگی (برداشتها و درمان شناختی)

مؤلف: دکتر امیر هوشنگ مهریار نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1386 تعداد صفحات: 172 ناشر: رشد..

0تومان

اقدام پژوهی (طراحی، اجرا، ارزشیابی)

اقدام پژوهی (طراحی، اجرا، ارزشیابی)

مؤلف: جین مک نیف، پاملا لوماکس، جک وایتهید مترجم: دکتر محمدرضا آهنچیان نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1393 ..

9,000تومان

اقدام پژوهی – از طراحی تا ارزیابی

اقدام پژوهی – از طراحی تا ارزیابی

مؤلف: دکتر محمدرضا آهنچیان – مهدی محمدآقایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 128 ناشر: رشد..

7,700تومان

الگوهای جامع درمانی

الگوهای جامع درمانی

مؤلف: تیموتی اِ براون – دیوید اچ. بارلو مترجم: دکتر محمدعلی اصغری مقدم ، فرزانه نجاریان نوبت چاپ: ..

18,000تومان

اندوه خاموش ( عواقب حاملگی نافرجام و سقط جنین )

اندوه خاموش ( عواقب حاملگی نافرجام و سقط جنین )

مؤلف: اینگرید کوهن ، پری- لُین مافیت مترجم: لادن شریعت زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 تعداد صفح..

18,000تومان

اینگونه می توانید (چگونه به خواسته هایتان برسید)

اینگونه می توانید (چگونه به خواسته هایتان برسید)

مؤلف: دکتر پال هاوک مترجم: دکتر ناصر بلیغ نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 104 ناشر: رشد..

5,500تومان

بازتاب های شرطی

بازتاب های شرطی

مؤلف: ایوان پتروویچ پاولف مترجم: دکتر یوسف کریمی ، جواد قهرمانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1372 تعداد ..

10,000تومان

بازی درمانی (هنربرقراری ارتباط)

بازی درمانی (هنربرقراری ارتباط)

مؤلف: گری لندرت مترجم: فروزنده داورپناه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 400 ناشر: رشد..

20,000تومان

بهداشت روانی (با تجدید نظر و اضافات)

بهداشت روانی (با تجدید نظر و اضافات)

مؤلف: دکتر سعید شاملو نوبت چاپ: 27 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 296 ناشر: رشد..

16,500تومان

بهداشت روانی پناهندگان و آوارگان

بهداشت روانی پناهندگان و آوارگان

مؤلف: سازمان جهانی بهداشت WHO مترجم: دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1381 تعدا..

7,700تومان

بچه های خوب رفتارهای بد

بچه های خوب رفتارهای بد

مؤلف: جویس دیوینی مترجم: مریم داداش زاده . مینو واثقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 تعداد صفحات: 16..

0تومان

تاریخ علم روانشناسی ج (2و1)

تاریخ علم روانشناسی ج (2و1)

مؤلف: ادوین جی. بورینگ مترجم: دکتر سعید شاملو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1374 تعداد صفحات: 944 ناشر: ..

14,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 168 (9 صفحه)