ادبیات / شعر ایرانیاز توفان پرستو

از توفان پرستو

مؤلف: عباس مهیاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 64 ناشر: بوتیمار..

7,000تومان

از خاموشی

از خاموشی

مؤلف: فریدون مشیری نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 173 ناشر: سخن..

2,900تومان

از خواب نرگس و مهتاب

از خواب نرگس و مهتاب

مؤلف: شیما تیمار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1382 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 86 ناشر: نیلا..

530تومان

از خیابان ایرانی

از خیابان ایرانی

مؤلف: فرزاد آبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 80 ناشر: بوتیمار..

3,900تومان

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

مؤلف: فریدون مشیری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 171 ناشر: چشمه..

9,000تومان

از دفتری به همین نام

از دفتری به همین نام

مؤلف: امین مرادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 96 ناشر: افراز..

2,500تومان

از دیار آشتی

از دیار آشتی

مؤلف: فریدون مشیری نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 156 ناشر: چشمه..

5,000تومان

از دیار ابرها

از دیار ابرها

مؤلف: حسین جعفری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 320 ناشر: آیدین..

4,500تومان

از رودکی تا شهریار (گزیده ای از شعر کلاسیک شاعران فارسی زبان ایران)

از رودکی تا شهریار (گزیده ای از شعر کلاسیک شاعران فارسی زبان ایران)

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1240 ناشر: حافظ نوین توضیحات تکمیلی: (گردآورند..

40,000تومان

از ریل روبرو

از ریل روبرو

مؤلف: جلال سرفراز نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 96 ناشر: آهنگ دیگر..

2,300تومان

از زخم قلب... (گزینه شعرها و خوانش شعر)

از زخم قلب... (گزینه شعرها و خوانش شعر)

مؤلف: احمد شاملو نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 315 ناشر: چشمه..

15,000تومان

از ساقه تا صدر (شعر و زندگی شعرای تاجیکستان در قرن بیستم)

از ساقه تا صدر (شعر و زندگی شعرای تاجیکستان در قرن بیستم)

مؤلف: علی موسوی گرمارودی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 844 ناشر: قدیانی..

11,000تومان

از سال های آب و سراب:منتخب هفت دفتر شعر (شعر معاصر ایران 4)

از سال های آب و سراب:منتخب هفت دفتر شعر (شعر معاصر ایران 4)

مؤلف: سیمین بهبهانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 479 ناشر: سخن..

12,500تومان

از سر بی حواسی (مجموعه شعر)

از سر بی حواسی (مجموعه شعر)

مؤلف: سعید عقیقی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 130 ناشر: افکار..

9,500تومان

از شب دست کشیدم(مجموعه شعر)

از شب دست کشیدم(مجموعه شعر)

مؤلف: سارا افضلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 64 ناشر: آموت..

2,000تومان

از شرم برادرم

از شرم برادرم

مؤلف: میلاد عرفان پور نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 56 ناشر: سپی..

4,000تومان

از شرم برادرم (شعر امروز 8)

از شرم برادرم (شعر امروز 8)

مؤلف: میلاد عرفان پور نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 56 ناشر: سپیده باوران توض..

2,500تومان

از شلوغی پیاده روها

از شلوغی پیاده روها

مؤلف: سهیل محمودی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 119 ناشر: نگاه..

2,000تومان

از شمال شرق گنجشکها

از شمال شرق گنجشکها

مؤلف: یاسین محمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 120 ناشر: افراز..

5,000تومان

از طنین رنگ

از طنین رنگ

مؤلف: محمدبشیر رحیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 128 ناشر: سپی..

4,400تومان

نمایش 121 تا 140 از 3212 (161 صفحه)