نقد و بررسی

ادوار شعر فارسی (از مشروطیت تا سقوط سلطنت)

ادوار شعر فارسی (از مشروطیت تا سقوط سلطنت)

مؤلف: محمدرضا شفیعی کدکنی نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 175 ناشر: سخن..

15,500تومان

ارائه ی زاخر-مازخ:سردی و شقاوت

ارائه ی زاخر-مازخ:سردی و شقاوت

مؤلف: ژیل دلوز مترجم: پویا غلامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: بان ..

15,000تومان

ارزیابی شایستگی کتابخانه ها

ارزیابی شایستگی کتابخانه ها

مؤلف: فروزان طبیبیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 276 ناشر: چاپا..

18,000تومان

ارمغان دوست (زندگی و شعر سید علی صالحی)

ارمغان دوست (زندگی و شعر سید علی صالحی)

مؤلف: ایرج زبردست نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: نگاه..

12,000تومان

از اشارت های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

از اشارت های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

مؤلف: حمیدرضا توکلی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 707 ناشر: مروارید توضیحات ..

42,000تومان

از انوری تا نیما (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

از انوری تا نیما (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

مؤلف: پرویز نظامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 364 ناشر: گوتنبرگ..

7,000تومان

از ترانه و تندر (در ترازوی نقد11)

از ترانه و تندر (در ترازوی نقد11)

مؤلف: مهدی فیروزیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 624 ناشر: سخن..

16,500تومان

از حافظ تا حمیدی (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

از حافظ تا حمیدی (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 424 ناشر: گوتنبرگ توضیحات تکمیلی: (گرد آورنده:..

17,500تومان

از سعدی تا سپهری (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

از سعدی تا سپهری (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

مؤلف: پرویز نظامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 397 ناشر: گوتنبرگ..

13,000تومان

از سنایی تا توللی (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

از سنایی تا توللی (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

مؤلف: پرویز نظامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 344 ناشر: گوتنبرگ..

6,000تومان

از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)

از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)

مؤلف: محمد دهقانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 289 ناشر: مروارید..

9,000تومان

از فردوسی تا بهار (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

از فردوسی تا بهار (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

مؤلف: پرویز نظامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 390 ناشر: گوتنبرگ..

9,500تومان

از قصه به رمان (بررسی امیرارسلان به منزله متن گذار از دوران قصه به عصر رمان)

از قصه به رمان (بررسی امیرارسلان به منزله متن گذار از دوران قصه به عصر رمان)

مؤلف: هادی یاوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 320 ناشر: سخن..

8,500تومان

از مشرق پیاله:حافظ در غرب

از مشرق پیاله:حافظ در غرب

مؤلف: رضا قنادان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 215 ناشر: مهر ویستا..

13,000تومان

از مصاحبت آفتاب:زندگی و شعر سهراب سپهری (چهره های شعر معاصر ایران)

از مصاحبت آفتاب:زندگی و شعر سهراب سپهری (چهره های شعر معاصر ایران)

مؤلف: کامیار عابدی نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 740 ناشر: ثالث..

35,000تومان

از معنا تا صورت (طبقه بندی و تحلیل ریشه ها،زمینه ها،نظریه ها،جریان ها،رویکردها...)،(2جلدی)

از معنا تا صورت (طبقه بندی و تحلیل ریشه ها،زمینه ها،نظریه ها،جریان ها،رویکردها...)،(2جلدی)

مؤلف: مهدی محبتی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1228 ناشر: سخن..

29,000تومان

از مولوی تا مشیری (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

از مولوی تا مشیری (سیر و سفری در گلستان ادب پارسی)

مؤلف: پرویز نظامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 408 ناشر: گوتنبرگ..

13,000تومان

از نگاه داستان نویس

از نگاه داستان نویس

مؤلف: محمد حنیف،طاهره رضایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 232 ناشر: سوره مهر..

11,000تومان

از هفت پیکر تا هشت بهشت (تأملاتی در شعر فارسی)

از هفت پیکر تا هشت بهشت (تأملاتی در شعر فارسی)

مؤلف: محمدجعفر محجوب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 472 ناشر: مروارید..

30,000تومان

از پاژ تا دروازه رزان (جستارهایی در زندگی و اندیشه فردوسی)

از پاژ تا دروازه رزان (جستارهایی در زندگی و اندیشه فردوسی)

مؤلف: محمدجعفر یاحقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 400 ناشر: سخن..

7,900تومان

نمایش 41 تا 60 از 662 (34 صفحه)