ادبیاتتصحیح جستجو

امید رویا(دوزبانه)

امید رویا(دوزبانه)

مؤلف: هلن اکسلی مترجم: سیمین صالحی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات:..

2,800تومان

امیر حمزه صاحبقران

امیر حمزه صاحبقران

مؤلف: ابوحمزه صاحبقران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 214 ناشر: ق..

9,500تومان

انتخاب پریان( 4)خون

انتخاب پریان( 4)خون

مؤلف: ...رودی دویل و مترجم: شیرین سادات صفوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تع..

9,000تومان

انتخاب پریان(5)مردیکهبرمهپلزد

انتخاب پریان(5)مردیکهبرمهپلزد

مؤلف: ...جیمز مکسی و مترجم: آرزو احمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفح..

10,000تومان

اندوه بلژیک

اندوه بلژیک

مؤلف: هوگو کلاوس مترجم: سامگیس زندی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 744 ناشر: ..

47,000تومان

اندیشه های ایرانی8(دهخدا)

اندیشه های ایرانی8(دهخدا)

مؤلف: حجت الله اصیل نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 128 ناشر: کویر..

4,000تومان

انشا ء و نامه نگاری یاران

انشا ء و نامه نگاری یاران

مؤلف: مصطفی ایلخانیزاده نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 144 ناشر:..

5,500تومان

انشاء و نامه نگاری نمونه

انشاء و نامه نگاری نمونه

مؤلف: کاظم خوش خبر نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 160 ناشر: یاران..

6,000تومان

انگاره های گزافه(جستاریازفرایندغلو)

انگاره های گزافه(جستاریازفرایندغلو)

مؤلف: کمال حاج سیدجوادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 228 ناشر: ..

11,500تومان

انگلیسی به روش تمرین(کتاب اول)

انگلیسی به روش تمرین(کتاب اول)

مؤلف: ترجمه: هاجر ضییاء سیکارودی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 288 ناشر..

3,000تومان

انگلیسی به روش تمرین(کتاب دوم)

انگلیسی به روش تمرین(کتاب دوم)

نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 ناشر: امیرکبیر..

2,500تومان

انگلیسی به روش تمرین(کتاب سوم)

انگلیسی به روش تمرین(کتاب سوم)

مؤلف: دیکشون رابرت جیمز مترجم: هاجر ضییاء سیکارودی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تعد..

2,000تومان

انگلیسی به روش تمرین(کتاب سوم)

انگلیسی به روش تمرین(کتاب سوم)

مؤلف: دیکشون رابرت جیمز مترجم: هاجر ضییاء سیکارودی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تعد..

2,200تومان

انیس العشاق

انیس العشاق

مؤلف: محمدبن حسن رامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1376 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 328 ناشر: رو..

16,500تومان

اهل بیت در آیینه شعر

اهل بیت در آیینه شعر

مؤلف: همت سهراب پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 408 ناشر: سلما..

20,000تومان

اهمیت نظریه(از پولیس تا پسامدرنیسم)

اهمیت نظریه(از پولیس تا پسامدرنیسم)

مؤلف: تری ایگلتون مترجم: امیر احمدی آریان و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000..

9,000تومان

اورستیا

اورستیا

مؤلف: پتر اشتاین مترجم: محمود حسینی زاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

18,000تومان

اولین کتاب خردمندی من

اولین کتاب خردمندی من

مؤلف: میشل پیکمال مترجم: ترانه وفایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحا..

12,000تومان

اژدها در اساطیر ایران

اژدها در اساطیر ایران

مؤلف: منصور رستگار فسائی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1379 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 378 ناشر: توس..

10,000تومان

اژدهای دگراندیش

اژدهای دگراندیش

مؤلف: ری آلسیون مترجم: حسین یعقوبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1381 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات:..

9,500تومان

نمایش 101 تا 120 از 1007 (51 صفحه)