ادبیاتتصحیح جستجو

بانو لارکسپور لوسیون

بانو لارکسپور لوسیون

مؤلف: تنسی ویلیامز مترجم: مرجان مینو بخت نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد ..

2,500تومان

باید زندگی کرد

باید زندگی کرد

مؤلف: احمد سکانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 176 ناشر: امیرکبیر خلاص..

7,000تومان

بایزید و جنید- 28

بایزید و جنید- 28

مؤلف: دکتر محمد اسلامی نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 40 ناشر: امیرکبیر..

420تومان

بایزید و جنید- 28

بایزید و جنید- 28

مؤلف: مارگارت میچل مترجم: حسن شهباز نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 40 ن..

300تومان

ببخشید(هواپیماهایما شهر شما را ویرانکردند)

ببخشید(هواپیماهایما شهر شما را ویرانکردند)

مؤلف: هیوا مسیح نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1650 تعداد صفحات: 93 ناشر: دوستان..

4,000تومان

بر سریر خرد: گزیده قابوس نامه

بر سریر خرد: گزیده قابوس نامه

نوبت چاپ: 16 سال چاپ: 1393 ناشر: امیرکبیر..

1,500تومان

بر گستره شعر امروز

بر گستره شعر امروز

مؤلف: محمود معتقدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 162 ناشر: ثالث..

15,000تومان

برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی

برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی

مؤلف: سید حمید طبیبیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 528 ناشر: امیرکبیر..

17,500تومان

برباد رفته(دوجلدی)

برباد رفته(دوجلدی)

مؤلف: مارگرت میچل مترجم: حسن شهباز نوبت چاپ: 14 سال چاپ: 1394 نوع جلد: گالینگور تعداد صفحات: 12..

60,000تومان

برخورد اندیشه ها

برخورد اندیشه ها

مؤلف: جواد حدیدی سال چاپ: ندارد نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 241 ناشر: توس..

5,000تومان

بررسی جنبه های هنری معنایی شعرمعاصرعرب

بررسی جنبه های هنری معنایی شعرمعاصرعرب

مؤلف: دکترعزالدین اسماعیل مترجم: دکترحسین سیدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ..

12,500تومان

بررسی سی رمان بزرگ(ادبی)

بررسی سی رمان بزرگ(ادبی)

مؤلف: اسماعیل سلامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 504 ناشر: مهرا..

30,000تومان

بررسی طنز در بوستان 5

بررسی طنز در بوستان 5

مؤلف: محمدعلی علومی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 212 ناشر: امیرکبیر..

1,500تومان

برزونامه(شاهنامهکردی)

برزونامه(شاهنامهکردی)

مترجم: منصور یاقوتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 96 ناشر: ققنوس..

2,800تومان

برنده ها و بازنده ها(جیبی)

برنده ها و بازنده ها(جیبی)

مؤلف: ج.هریس مترجم: سارا فروغی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 95 ناشر: سبزان..

5,000تومان

برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

مؤلف: سید محمد دبیر سیاقی نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 550 ناش..

45,000تومان

برگزیده اشعار حدیقه سنایی غزنوی- 46

برگزیده اشعار حدیقه سنایی غزنوی- 46

مؤلف: تصحیح و توضیح و مقابله:دکتر احمد رنجبر نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1381 نوع جلد: شومیز تعداد صفحا..

400تومان

برگزیده اشعاراستاد عنصری بلخی- 12

برگزیده اشعاراستاد عنصری بلخی- 12

مؤلف: دکتر محمد دبیر سیاقی نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 40 ناشر: امیرک..

420تومان

برگزیده فرج بعد از شدت

برگزیده فرج بعد از شدت

مؤلف: حسن بن اسعد دهستانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1372 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3300 تعداد صفحات: 240 ناشر..

5,000تومان

برگزیده و شرح اشعار حافظ

برگزیده و شرح اشعار حافظ

مؤلف: بهاءالدین خرمشاهی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 252 ناشر: ..

12,000تومان

نمایش 141 تا 160 از 1007 (51 صفحه)