آموزش عالیآزمون فرضیه با نرم افزار spss

آزمون فرضیه با نرم افزار spss

مؤلف: محسن اخوان مهدوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد صفحات: 408 نا..

25,000تومان

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی

مؤلف: محمد شهری و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 224 نا..

5,000تومان

آموزش و آزمون فیزیک

آموزش و آزمون فیزیک

مؤلف: لیندا هیوتنیک مترجم: احمد شایگان و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1380 نوع جلد: شومیز تیراژ: 11..

3,500تومان

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی(سلفون)

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی(سلفون)

مؤلف: علیاکبر سیف نوبت چاپ: 43 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تیراژ: 4150 تعداد صفحات: 694 ناشر:..

44,000تومان

برنامه ریزی آموزش و پرورش(نظریه ها،روش،فنون)

برنامه ریزی آموزش و پرورش(نظریه ها،روش،فنون)

مؤلف: علی تقیپورظهیر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 192 ناش..

9,000تومان

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار(باسیدی)

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار(باسیدی)

مؤلف: غلامرضا قائد امینی هارونی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 5000 تعداد صفحا..

10,000تومان

تحلیل داده های کیفی با نرم افزارNVivo10

تحلیل داده های کیفی با نرم افزارNVivo10

مؤلف: سید صمد بهشتی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 190..

10,000تومان

جستجوی 2

جستجوی 2

مؤلف: مایکل پی.ساورز مترجم: شهین رحیمی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 10..

12,000تومان

حل دیفرانسیل سیلورمن(ج2)

حل دیفرانسیل سیلورمن(ج2)

مؤلف: ریچارد ا.سیلورمن مترجم: علیاکبر عالم زاده نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ..

28,000تومان

خدمات کتابخانه در نظریه و عمل

خدمات کتابخانه در نظریه و عمل

مؤلف: مایکل کی.باکلند مترجم: دکتر مرتضی کوکبی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1..

6,000تومان

دانش نامه(11)کیهان شناسی

دانش نامه(11)کیهان شناسی

مؤلف: پیتر کلز مترجم: نادیه حقیقتی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

9,000تومان

دانش نامه(21)تاریخ ستاره شناسی

دانش نامه(21)تاریخ ستاره شناسی

مؤلف: میخاییل هاسکین مترجم: پوریا ناظمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ت..

9,000تومان

دانش نامه(24)ستاره ها

دانش نامه(24)ستاره ها

مؤلف: اندرو کینگ مترجم: شادی حامدی آزاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ت..

8,500تومان

دانش نامه(27)کهکشان ها

دانش نامه(27)کهکشان ها

مؤلف: جان گریبین مترجم: شادی حامدی آزاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ت..

10,000تومان

دانش نامه(4)تکامل

دانش نامه(4)تکامل

مؤلف: برایان و دبورا چارلز ورث مترجم: عبدالمجید مهدوی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز ..

9,500تومان

دانش نامه(7)مغز

دانش نامه(7)مغز

مؤلف: مایکل اوشی مترجم: ابوالفضل حقیری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تع..

9,000تومان

دانش نامه(9)تکامل انسان

دانش نامه(9)تکامل انسان

مؤلف: برنارد وود مترجم: فرهاد رضایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

8,500تومان

دانش پژوهی دیجیتالی

دانش پژوهی دیجیتالی

مؤلف: علیرضا موغلی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 272 ..

5,000تومان

راهنمای کاربردی نرم افزار اس پیاس اس

راهنمای کاربردی نرم افزار اس پیاس اس

مؤلف: مجید حیدری و ... نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 224 ناشر: جامعه شن..

18,000تومان

روش تحقیق و گزارش نویسی

روش تحقیق و گزارش نویسی

مؤلف: حسن اشرفیریزی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 238..

6,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 46 (3 صفحه)