آموزش عالی585 ق م(سلفون)

585 ق م(سلفون)

مؤلف: مهرداد ملکزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 240 ناشر: پر..

45,000تومان

585 ق م(شومیز)

585 ق م(شومیز)

مؤلف: مهرداد ملکزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 240 ناشر: پر..

40,000تومان

آزمون فرضیه با نرم افزار spss

آزمون فرضیه با نرم افزار spss

مؤلف: محسن اخوان مهدوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد صفحات: 408 ناشر: جا..

25,000تومان

آزمون های استخدامی پرستاری

آزمون های استخدامی پرستاری

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 208 ناشر: ت..

18,000تومان

آموزش عالی و جامعه

آموزش عالی و جامعه

مؤلف: هارولد تی . شاپیرو مترجم: شروین مقیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تع..

13,000تومان

آموزش موثر در آموزش عالی

آموزش موثر در آموزش عالی

مؤلف: جورج براون و ... مترجم: حمیدرضا آراسته نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تع..

4,000تومان

آموزش و آزمون فیزیک

آموزش و آزمون فیزیک

مؤلف: لیندا هیوتنیک مترجم: احمد شایگان و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1380 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تع..

3,500تومان

اختر شناسی در خاورمیانه

اختر شناسی در خاورمیانه

مؤلف: جان ام. استیل مترجم: هاشم سیماب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

12,000تومان

ارتباطات توسعه در جهان سوم

ارتباطات توسعه در جهان سوم

مؤلف: سرینواس آر.ملکات مترجم: شعبانعلی بهرامپور نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100..

33,000تومان

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

مؤلف: عماد افروغ نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 516 ناشر: پژوهشکده..

26,000تومان

ارزیابی علم فناوری و نوآوری

ارزیابی علم فناوری و نوآوری

مؤلف: لیلا نامداریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 405 ناشر: چاپ..

30,000تومان

از مدرسه تا دانشگاه

از مدرسه تا دانشگاه

مؤلف: محمد یمنی دوزی سرخابی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 554 نا..

28,000تومان

از هستی شناسی تا پزشکی و داروسازی

از هستی شناسی تا پزشکی و داروسازی

مؤلف: علیرضا بیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 647 ناشر: افراز..

42,000تومان

استاندارد های توانمندی سواد دیداری

استاندارد های توانمندی سواد دیداری

مؤلف: فریبرز درودی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 112 ناشر: چاپار..

9,000تومان

الگویچهاروجهیبرایارزیابیتوسعه

الگویچهاروجهیبرایارزیابیتوسعه

مؤلف: محمدامین قانعی راد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 550 ناشر:..

27,000تومان

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی(سلفون)

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی(سلفون)

مؤلف: علیاکبر سیف نوبت چاپ: 44 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 4150 تعداد صفحات: 694 ناشر: دوران..

45,000تومان

بازاری سازی آموزش عالی

بازاری سازی آموزش عالی

مؤلف: مایک مالزورث مترجم: هادی زمانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

23,000تومان

بازاریابی اطلاعات چند زبانه از پژوهش تا عمل

بازاریابی اطلاعات چند زبانه از پژوهش تا عمل

مؤلف: کارول پیترز مترجم: بهروز یل نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: ..

26,000تومان

بازاندیشی تغییرات علمی

بازاندیشی تغییرات علمی

مؤلف: لنا سولر مترجم: پیروز ایزدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات:..

20,000تومان

برنامه ریزی آموزش و پرورش(نظریه ها،روش،فنون)

برنامه ریزی آموزش و پرورش(نظریه ها،روش،فنون)

مؤلف: علی تقیپورظهیر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 192 ناشر: آگه..

9,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 103 (6 صفحه)