اقتصاد و مدیریتادای ثروتمندان را در نیار

ادای ثروتمندان را در نیار

مؤلف: توماس جی.استانلی مترجم: سپهر توکلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ..

18,000تومان

ادبیات تبلیغ

ادبیات تبلیغ

مؤلف: رابرت دابلیو.بلای مترجم: منیژه شیخجوادی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 ت..

24,000تومان

ادبیات و اقتصاد آزادی

ادبیات و اقتصاد آزادی

مؤلف: پل کانتور و ... مترجم: سلما رضوان جو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعدا..

40,000تومان

ادغام در حقوق رقابت

ادغام در حقوق رقابت

مؤلف: محسن نیک بین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 247 ناشر: دنیای ..

18,000تومان

ارائهی ناب به سبک استیو جابز

ارائهی ناب به سبک استیو جابز

مؤلف: کارماین گالو مترجم: سعید مقدسی و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

20,000تومان

ارزیابی اقتصادی طرح ها

ارزیابی اقتصادی طرح ها

مؤلف: محمدنقی نظرپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 418 ناشر: دان..

28,000تومان

از ایده تا اجرا(کار آفرینیدر شرکت هاینو پا)

از ایده تا اجرا(کار آفرینیدر شرکت هاینو پا)

مؤلف: چیا چاره خواه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 117 ناشر: آمه..

7,000تومان

از دست رفتن کنترل

از دست رفتن کنترل

مؤلف: ساسکیا ساسن مترجم: محمود ایرانی فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعدا..

12,000تومان

از رویا تا واقعیت

از رویا تا واقعیت

مؤلف: لیو بی.هلزل مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات..

5,000تومان

از چرتکه تا استراتژی

از چرتکه تا استراتژی

مؤلف: امیرابوالفضل ذکریایی و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 38..

38,000تومان

استخدام و تعدیل

استخدام و تعدیل

مؤلف: برایان تریسی مترجم: رحمت علی صابری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد ص..

10,000تومان

استراتژی بازاریابی هنر

استراتژی بازاریابی هنر

مؤلف: مهدی خادمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 150 ناشر: سیته..

16,000تومان

استراتژی بازاریابی(درس و موردکاویها)

استراتژی بازاریابی(درس و موردکاویها)

مؤلف: او.سی.فرل و ... مترجم: محمدحسین بیرامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تع..

35,000تومان

استراتژی ترکیب رسانه ها در بازاریاب

استراتژی ترکیب رسانه ها در بازاریاب

مؤلف: لان سافکو مترجم: رضا سرتاج نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 3..

16,000تومان

استراتژی شرکت:مدل های پورتفولیو(دیدار)

استراتژی شرکت:مدل های پورتفولیو(دیدار)

مؤلف: الی سجف مترجم: اسماعیل صادقی ناشر: دیدآور..

2,400تومان

استراتژی لوکس گرایی

استراتژی لوکس گرایی

مؤلف: ژان نوئل کاپفرر و ... مترجم: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 ت..

35,000تومان

استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار

مؤلف: جرمی کوردی مترجم: مهرداد ملایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحا..

20,000تومان

استیو جابز شدن

استیو جابز شدن

مؤلف: برنت اسلندر و... مترجم: ایمان حبیبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعدا..

24,000تومان

اشرافیت سلطنت دموکراسی

اشرافیت سلطنت دموکراسی

مؤلف: هانس هرمان هوپ مترجم: سلیمان عبدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

8,000تومان

اصول بازاریابی داده محور

اصول بازاریابی داده محور

مؤلف: مارک جفری مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد ص..

16,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 490 (25 صفحه)