اقتصاد و مدیریتاقتصاد حکم میراند

اقتصاد حکم میراند

مؤلف: دنی رودریک مترجم: محمدرضا فرهادی پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد..

18,000تومان

اقتصاد در یک درس

اقتصاد در یک درس

مؤلف: هنری هازلیت مترجم: محسن رنجبر و ... نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

15,000تومان

اقتصاد رسانه در ایران

اقتصاد رسانه در ایران

مؤلف: علیرضا بختیاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 112 ناشر: دنی..

10,000تومان

اقتصاد سرمایه داری هژمونی آمریکا

اقتصاد سرمایه داری هژمونی آمریکا

مؤلف: محسن مسرت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 633 ناشر: نقد فرهن..

57,000تومان

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

مؤلف: ارنست مندل مترجم: کمال خالق پناه نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

5,000تومان

اقتصاد سیاسی تطبیقی

اقتصاد سیاسی تطبیقی

مؤلف: باری کلارک مترجم: دکترعباس حاتمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صف..

26,000تومان

اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز

اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز

مؤلف: فرشاد مؤمنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 384 ناشر: نقش ون..

20,000تومان

اقتصاد علم انگیزه ها

اقتصاد علم انگیزه ها

مؤلف: استیون دی لویت مترجم: امیرحسین توکلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعدا..

12,000تومان

اقتصاد فقیر(بازاندیشیمبارزه بافقر)

اقتصاد فقیر(بازاندیشیمبارزه بافقر)

مؤلف: آبهیجیت بنرجی و ... مترجم: جعفر خیرخواهان و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ..

25,000تومان

اقتصاد مکتب اتریش(نظم بازار و خلاقیت)

اقتصاد مکتب اتریش(نظم بازار و خلاقیت)

مؤلف: خسوس هورتا دسوتو مترجم: محمود متوسلی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100..

10,000تومان

اقتصاد هویت

اقتصاد هویت

مؤلف: جرج اکرلاف مترجم: مهدی فیضی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: ..

16,000تومان

اقتصاد و دولت در ایران

اقتصاد و دولت در ایران

مؤلف: موسی غنی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 424 ناشر: دنیا..

30,000تومان

اقتصاد کلان مدرن

اقتصاد کلان مدرن

مؤلف: بریان اسنودن و ... مترجم: پویا جبل آملی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: ..

13,000تومان

اقتصاد کلان(ج2،فرجی)

اقتصاد کلان(ج2،فرجی)

مؤلف: یوسف فرجی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 308 ناشر: کویر..

9,900تومان

اقتصاد کلان(جلد اول)

اقتصاد کلان(جلد اول)

مؤلف: دکتریوسف فرجی نوبت چاپ: 14 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 750 تعداد صفحات: 290 ناشر: کوی..

15,000تومان

اقتصادایران دربسترجهانی شدن نشرنی

اقتصادایران دربسترجهانی شدن نشرنی

مؤلف: دکترمحمدمهدی بهکیش ناشر: نشرنی..

27,000تومان

اقتصادایران(توسعه برنامه ریزی)عظیمی(نشرنی)

اقتصادایران(توسعه برنامه ریزی)عظیمی(نشرنی)

مؤلف: عظیمی ناشر: نشرنی..

42,000تومان

اقتصادبخش عمومی(پورمقیم) نشرنی

اقتصادبخش عمومی(پورمقیم) نشرنی

مؤلف: پورمقیم ناشر: نشرنی..

15,600تومان

اقتصادتوسعه(ازفقرتاثروت ملل) نشرنی

اقتصادتوسعه(ازفقرتاثروت ملل) نشرنی

مؤلف: یوجیرو هایامی مترجم: آزاد ناشر: نشرنی..

22,000تومان

اقتصادخرد2(نظریه هاوکاربردها) نشرنی

اقتصادخرد2(نظریه هاوکاربردها) نشرنی

مؤلف: شاکری ناشر: نشرنی..

20,000تومان

نمایش 41 تا 60 از 439 (22 صفحه)