اقتصاد و مدیریتاولین عرضه عمومی ساختار و عملکرد

اولین عرضه عمومی ساختار و عملکرد

مؤلف: عارف خورشید مترجم: ناصر شمس قارنه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

10,000تومان

این گونه مدیریت کنید

این گونه مدیریت کنید

مؤلف: برایان امرسون و ... مترجم: زینب السادات خارقانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ..

14,000تومان

با کمی خلاقیت مدیر مالی خود باشید

با کمی خلاقیت مدیر مالی خود باشید

مؤلف: جنیفر فوردبری مترجم: گیسو ناصری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر:..

11,500تومان

بازآفرینی مدل تجاری(پندارتابان)

بازآفرینی مدل تجاری(پندارتابان)

مؤلف: هاروارد بیزنس ریویو مترجم: آزاده مبشر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 150..

19,000تومان

بازار راه رشد شما

بازار راه رشد شما

مؤلف: فیلیپ کاتلر و ... مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000..

10,000تومان

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی

مؤلف: دوج مکنزی مور و ... مترجم: کامبیز حیدرزاده و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ..

17,000تومان

بازاریابی به مثابه استراتژی

بازاریابی به مثابه استراتژی

مؤلف: نیر مالیاکومار مترجم: محمود حسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

12,000تومان

بازاریابی حسی(راهنمایکاربردیتجربهیتعاملی)

بازاریابی حسی(راهنمایکاربردیتجربهیتعاملی)

مؤلف: شاز اسمیلانسکی مترجم: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صف..

8,500تومان

بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری

بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری

مؤلف: امیرمحمد فکور ثقیه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 252 ناشر: ترانه..

14,000تومان

بازاریابی مشتری محور

بازاریابی مشتری محور

مؤلف: نیل ریچارسون و... مترجم: احمد روستا و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ..

32,000تومان

بازاریابی و زندگی با سینما

بازاریابی و زندگی با سینما

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 323 ناشر: بازاریا..

16,000تومان

بازاریابی(راهکارشناخت نیازمشتریان)

بازاریابی(راهکارشناخت نیازمشتریان)

مؤلف: برایان تریسی مترجم: صالح سپهریفر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صف..

7,000تومان

بازاریابیدرکتابخانه هاو مراکز اطلاع رسانی

بازاریابیدرکتابخانه هاو مراکز اطلاع رسانی

مؤلف: رضا بصیریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 92 ناشر: چاپار..

1,700تومان

بازی پردازی در بازاریابی

بازی پردازی در بازاریابی

مؤلف: اسکات هریس و ... مترجم: طیبه فروغیفر و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 110..

17,500تومان

بانک تهیدستان(وامکوچک،ابزارمبارزه بافقر)

بانک تهیدستان(وامکوچک،ابزارمبارزه بافقر)

مؤلف: محمد یونس مترجم: گروه مترجمان نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

18,000تومان

بانکداری الکترونیک(از تئوریتاعمل)

بانکداری الکترونیک(از تئوریتاعمل)

مؤلف: امیرمحمد فکورثقیه نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 208 ناشر: ..

9,500تومان

بانکپرسش های اقتصادی نشرنی

بانکپرسش های اقتصادی نشرنی

مؤلف: کینگ/سعیدمشیری مترجم: حمیدبهمن پور ناشر: نشرنی..

5,600تومان

بحث برنر(ساختارطبقاتیزراعیوتوسعه اقتصادی)

بحث برنر(ساختارطبقاتیزراعیوتوسعه اقتصادی)

مؤلف: تی. اچ. آستون و... مترجم: حسن مرتضوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعدا..

32,500تومان

بحران معرفت شناسی ناهید

بحران معرفت شناسی ناهید

مؤلف: قنبری ناشر: ناهید..

7,000تومان

برد سریع در فروش و بازاریابی

برد سریع در فروش و بازاریابی

مؤلف: جکی جرویس مترجم: احمد روستا و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

20,000تومان

نمایش 81 تا 100 از 439 (22 صفحه)