اقتصاد و مدیریتبیماری هلندی در اقتصاد ایران

بیماری هلندی در اقتصاد ایران

مؤلف: رضا منوچهریراد و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 153 ناش..

12,000تومان

تئوری اقتصادخرد(بارویکردجامع) اول آراد

تئوری اقتصادخرد(بارویکردجامع) اول آراد

مؤلف: ناصرسیف الهی ناشر: آراد..

6,700تومان

تئوری اقتصادخرد(لیارد)شاکری نشرنی

تئوری اقتصادخرد(لیارد)شاکری نشرنی

مؤلف: لیارد....والترز مترجم: عباس شاکری ناشر: نشرنی..

18,000تومان

تئوری ومسائل آمارواقتصادسنجی نشرنی

تئوری ومسائل آمارواقتصادسنجی نشرنی

مؤلف: دومینیکسالواتوره مترجم: کامبیزهژبرکیانی ناشر: نشرنی..

23,000تومان

تئوری ومسائل اقتصادبین الملل(نشرنی)

تئوری ومسائل اقتصادبین الملل(نشرنی)

مؤلف: دومینیکسالواتوره مترجم: ایران پرور/گلریز ناشر: نشرنی..

17,000تومان

تئوری ومسائل اقتصادخرد(سالواتوره)ارباب(نشرنی)

تئوری ومسائل اقتصادخرد(سالواتوره)ارباب(نشرنی)

مؤلف: دومینیکسالواتوره مترجم: حمیدرضا ارباب ناشر: نشرنی..

22,000تومان

تئوری ومسائل اقتصادمدیریت (سالواتوره) چ6 نشرنی

تئوری ومسائل اقتصادمدیریت (سالواتوره) چ6 نشرنی

مؤلف: سالواتوره مترجم: پورمقیم ناشر: نشرنی..

18,000تومان

تئوریها و مسائل اقتصاد خرد(شیرکوند)

تئوریها و مسائل اقتصاد خرد(شیرکوند)

مؤلف: دکترسعید شیرکوند نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 600 تعداد صفحات: 248 ناشر: کو..

13,500تومان

تئوریهای سازمان و مدیریت(ج1)

تئوریهای سازمان و مدیریت(ج1)

مؤلف: حسین رحمان سرشت نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 324 ناشر: دوران..

14,000تومان

تئوریهای سازمان و مدیریت(ج2)

تئوریهای سازمان و مدیریت(ج2)

مؤلف: حسین رحمان سرشت نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 282 ناشر: دوران..

12,500تومان

تاریخ اندیشه ی اقتصادی ازارسطوتاجان استوارت مرکز

تاریخ اندیشه ی اقتصادی ازارسطوتاجان استوارت مرکز

مؤلف: وارن جی مترجم: محمدحسین وقار ناشر: نشرمرکز..

35,500تومان

تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی

تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی

مؤلف: یدالله دادگر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 616 ناشر: دانشگ..

11,000تومان

تاریخ مختصراندیشه های اقتصادی نشرنی

تاریخ مختصراندیشه های اقتصادی نشرنی

مؤلف: بوساندلین مترجم: ارباب ناشر: نشرنی..

14,000تومان

تامین مالی شرکت ها

تامین مالی شرکت ها

مؤلف: مورتن هلبک و ... مترجم: مرضیه طاهری هنجنی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ..

13,000تومان

تامین مالی(مفاهیم،ابزارهاوتجارب)

تامین مالی(مفاهیم،ابزارهاوتجارب)

مؤلف: علی فیروز زارع و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناش..

4,000تومان

تبدیل رویا به ثروت

تبدیل رویا به ثروت

مؤلف: مایکل مسترسون مترجم: ژان بقوسیان نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

20,000تومان

تبلیغات بیمه

تبلیغات بیمه

مؤلف: رضا قربانی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 232 ناشر: ب..

20,000تومان

تبلیغات و فرهنگ

تبلیغات و فرهنگ

مؤلف: عیسی کشاورز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 222 ناشر: سیته..

10,000تومان

تجارت بین الملل (سالواتوره) نشرنی

تجارت بین الملل (سالواتوره) نشرنی

مؤلف: دومینیکسالواتوره مترجم: دکتر حمیدرضا ارباب ناشر: نشرنی..

24,000تومان

تجارت بین الملل(پورمقیم) نشرنی

تجارت بین الملل(پورمقیم) نشرنی

مؤلف: پورمقیم ناشر: نشرنی..

7,600تومان

نمایش 121 تا 140 از 439 (22 صفحه)