اقتصاد و مدیریتتجارت جهانی18(مدیریت خدمات مشتری نسل نواندیش

تجارت جهانی18(مدیریت خدمات مشتری نسل نواندیش

مؤلف: ژاکهاروویتز مترجم: محمدابراهیم گوهریان ناشر: نسل نواندیش..

6,400تومان

تجارت جهانی3(تنهاراهنمای مذاکره نسل نواندیش

تجارت جهانی3(تنهاراهنمای مذاکره نسل نواندیش

مؤلف: ژاکهاروویتز مترجم: محمدابراهیم گوهریان ناشر: نسل نواندیش..

6,900تومان

تجارت جهانینظام پرداخت (1)تجارت

تجارت جهانینظام پرداخت (1)تجارت

مؤلف: ریچارد کیوز و ... مترجم: ابوالقاسم هاشمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 ..

30,000تومان

تجارت جهانینظام پرداخت (2)مالیه

تجارت جهانینظام پرداخت (2)مالیه

مؤلف: ریچارد کیوز و ... مترجم: ابوالقاسم هاشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 ..

35,000تومان

تحقیق در عملیات(1-2-3)

تحقیق در عملیات(1-2-3)

مؤلف: محمد علی فیروزآبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 346 ناشر: نص..

7,000تومان

تحقیقات بازاریابی در یک هفته

تحقیقات بازاریابی در یک هفته

مؤلف: پالی برد مترجم: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 1..

4,000تومان

تحلیل اقتصادخرد(هالواریان)نشرنی

تحلیل اقتصادخرد(هالواریان)نشرنی

مؤلف: هال واریان مترجم: رضاحسینی ناشر: نشرنی..

35,000تومان

تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

مؤلف: گروه مولفان و مترجمان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 529 نا..

27,000تومان

تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران

تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران

مؤلف: فرشاد مومنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 176 ناشر: نهادگر..

14,000تومان

تعاملات شبکه ای با هدف موفقیت شغلی

تعاملات شبکه ای با هدف موفقیت شغلی

مؤلف: دیان دارلینگ مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحا..

4,500تومان

تفاوت(چرا برخیبرندها دلنشین ترند)

تفاوت(چرا برخیبرندها دلنشین ترند)

مؤلف: برنادت جیوا مترجم: صالح سپهریفر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صف..

8,000تومان

تفسیر موضوعی مواد مقررات(UCP600)

تفسیر موضوعی مواد مقررات(UCP600)

مؤلف: افشین خانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 128 ناشر: دنیای ا..

7,000تومان

تفویض اختیار(برنامه ارتقایکارکنان)

تفویض اختیار(برنامه ارتقایکارکنان)

مؤلف: برایان تریسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 123 ناشر: دنیای..

7,000تومان

توسعه یعنی آزادی نشرنی

توسعه یعنی آزادی نشرنی

مؤلف: آمارتیاسن مترجم: سعیدنوری نائینی ناشر: نشرنی..

30,000تومان

توسعهی اقتصادی در آسیای جنوبی

توسعهی اقتصادی در آسیای جنوبی

مؤلف: راجات کاثوریا و... مترجم: رضا شیرزادی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 250 تعدا..

25,000تومان

تکنیکهای بازاریابی در بازار ایران

تکنیکهای بازاریابی در بازار ایران

مؤلف: محمود محمدیان و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 128 ناشر..

12,000تومان

جادوی انگیزش

جادوی انگیزش

مؤلف: برایان تریسی مترجم: صالح سپهریفر و ... نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تع..

9,000تومان

جادوی مدیریت نخستین

جادوی مدیریت نخستین

مؤلف: پرمودبترا-دیپاکماهندرو مترجم: مهدی قراچه داغی ناشر: نخستین..

10,000تومان

جامعه شناسی اقتصادی

جامعه شناسی اقتصادی

مؤلف: نیل جی.اسمل سر مترجم: محسن کلاهچی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صف..

25,000تومان

جامعه شناسی سرمایه های نامشهود

جامعه شناسی سرمایه های نامشهود

مؤلف: مریم آقایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناشر: جامعه ش..

10,000تومان

نمایش 141 تا 160 از 439 (22 صفحه)