تاریخ و باستان شناسی

100 نمودار که جهان را تغییر دادند

100 نمودار که جهان را تغییر دادند

مؤلف: اسکات کریستینسن مترجم: حسین مجدفر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

18,000تومان

13 حکایت شیرین از طهران(با سیدی)

13 حکایت شیرین از طهران(با سیدی)

مؤلف: فرزانه نیکروحکتین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 160 ناشر: ..

15,000تومان

آتش بر فراز تبریز

آتش بر فراز تبریز

مؤلف: بهروز خاماچی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 240 ناشر: یاران..

12,000تومان

آتشی که هرگز نمیرد

آتشی که هرگز نمیرد

مؤلف: اصغر محمود آبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 353 ناشر: م..

25,000تومان

آخرین سنگر آزادی

آخرین سنگر آزادی

مؤلف: رحیم رئیس نیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 550 تعداد صفحات: 520 ناشر: شیراز..

30,000تومان

آذربایجان جزء لاینفک ایران

آذربایجان جزء لاینفک ایران

مؤلف: رحیم رئیس نیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2200 تعداد صفحات: 84 ناشر: پردی..

16,000تومان

آذربایجان در ایران معاصر

آذربایجان در ایران معاصر

مؤلف: تورج اتابکی مترجم: محمدکریم اشراق نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1376 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 287 نا..

15,000تومان

آذربایجان در مسیر تاریخ(2ج)

آذربایجان در مسیر تاریخ(2ج)

مؤلف: ابراهیم فائقی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 1056 ناشر: یار..

65,000تومان

آذربایجان در موج خیز تاریخ

آذربایجان در موج خیز تاریخ

مؤلف: کاوه بیات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 172 ناشر: پردیس د..

5,500تومان

آذربایجان شرقی(باقاب،خشتی)

آذربایجان شرقی(باقاب،خشتی)

مؤلف: افشین بختیار نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 140 ناشر: گویا..

55,000تومان

آذربایجان غربی(باقاب،خشتی،گلاسه)

آذربایجان غربی(باقاب،خشتی،گلاسه)

مؤلف: افشین بختیار و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1384 نوع جلد: سلفون تیراژ: 5000 تعداد صفحات: 156 ناشر:..

55,000تومان

آذربایجان و روسیه

آذربایجان و روسیه

مؤلف: تادیوش سویتوخوفسکی مترجم: کاظم فیروزمند نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات:..

20,000تومان

آرامگاه کوروش و باورهای مردم فارس

آرامگاه کوروش و باورهای مردم فارس

مؤلف: جمشید صداقت کیش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد صفحات: 156 ناشر: خجس..

15,000تومان

آزادی و سازمان

آزادی و سازمان

مؤلف: برتراند راسل مترجم: علی رامین نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

25,000تومان

آشنایی با ارشمیدس

آشنایی با ارشمیدس

مؤلف: پل استراترن مترجم: امیر همایون محسنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 10000 تعد..

9,000تومان

آغازی بر یک پایان

آغازی بر یک پایان

مؤلف: سیدمرتضی آوینی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 184 ناشر: واحه..

13,000تومان

آفریقا

آفریقا

مؤلف: ایوان آیو مترجم: امیرحسین فرجادنسب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 120 ن..

7,500تومان

آلمانیها در ایران

آلمانیها در ایران

مؤلف: الیور باست مترجم: حسین بنی احمد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

10,000تومان

آمال ایرانیان

آمال ایرانیان

مؤلف: کاوه بیات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2200 تعداد صفحات: 824 ناشر: پردیس د..

42,000تومان

آموزش دین و گفتمان فرهنگی دوران قاجار

آموزش دین و گفتمان فرهنگی دوران قاجار

مؤلف: مونیکاام رینگر مترجم: مهدی حقیقت خواه نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 550 تع..

25,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 520 (26 صفحه)