جغرافیاتصحیح جستجو

گیتاشناسی ایران 1 (کوهها و کوهنامه ایران)

گیتاشناسی ایران 1 (کوهها و کوهنامه ایران)

مؤلف: عباس جعفری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 640 ناشر: گیتاشناسی..

25,000تومان

گیتاشناسی ایران 2 (رودها و رودنامه ایران)

گیتاشناسی ایران 2 (رودها و رودنامه ایران)

مؤلف: عباس جعفری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 544 ناشر: گیتاشناسی..

25,000تومان

گیتاشناسی ایران 3 (دایره المعارف جغرافیایی ایران)

گیتاشناسی ایران 3 (دایره المعارف جغرافیایی ایران)

مؤلف: عباس جعفری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1376 ناشر: گیتاشناسی..

35,000تومان

گیتاشناسی نوین کشورها کد 375

گیتاشناسی نوین کشورها کد 375

مؤلف: عباس جعفری نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 586 ناشر: گیتاشناسی..

65,000تومان

اتمسفر و هیدروسفر در قرآن

اتمسفر و هیدروسفر در قرآن

نام کتاب اتمسفر و هیدروسفر در قرآن انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا م..

6,500تومان

اصول هیدرولوژی برف

اصول هیدرولوژی برف

نام کتاب اصول هیدرولوژی برف انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا موضوع فر..

17,000تومان

برنامه ریزی توسعه گردشگری «رویکرد راهبردی»

برنامه ریزی توسعه گردشگری «رویکرد راهبردی»

برنامه ریزی توسعه گردشگری «رویکرد راهبردی» کد کتاب 1025 موضوع: جغرافیا ، مردم شناسی ، غیره نام ن..

18,000تومان

تغییرات اقلیمی و سیاست های جهانی

تغییرات اقلیمی و سیاست های جهانی

تغییرات اقلیمی و سیاست‌های جهانی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا موضو..

4,500تومان

توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

توسعه محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علو..

8,000تومان

جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر)

جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر)

جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر) انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی ج..

7,000تومان

جغرافیای توسعه

جغرافیای توسعه

نام کتاب جغرافیای توسعه انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا موضوع فرعی ..

5,500تومان

حیات هامون

حیات هامون

نام کتاب حیات هامون انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا موضوع فرعی جغرا..

5,900تومان

راهنمای کاربردی Arc GIS 9.3 به زبان ساده

راهنمای کاربردی Arc GIS 9.3 به زبان ساده

نام کتاب راهنمای کاربردی Arc GIS 9.3 به زبان ساده انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع ا..

3,500تومان

رویکردی نوین به ژئوپلیتیک انتقادی

رویکردی نوین به ژئوپلیتیک انتقادی

نام کتاب رویکردی نوین به ژئوپلیتیک انتقادی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغ..

7,000تومان

زمین شناسی برای مهندسین آب

زمین شناسی برای مهندسین آب

نام کتاب زمین‌شناسی برای مهندسین آب انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا ..

15,000تومان

سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربردی Applied GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربردی Applied GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربردی Applied GIS انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی ج..

7,500تومان

غبارهای بیابانی و توفان های غباری

غبارهای بیابانی و توفان های غباری

غبارهای بیابانی و توفان‌های غباری انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا موض..

7,500تومان

مدیریت بحران حمل و نقل جاده ای در ایران (مقابله با طوفان ماسه)

مدیریت بحران حمل و نقل جاده ای در ایران (مقابله با طوفان ماسه)

نام کتاب مدیریت بحران حمل و نقل جاده‌ای در ایران (مقابله با طوفان ماسه) انتشارات سازمان انتشارات ..

7,000تومان

هیدرولوژی کاربردی

هیدرولوژی کاربردی

هیدرولوژی کاربردی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم انسانی موضوع فرعی جغر..

3,500تومان

ژئومرفولوژی کاربردی

ژئومرفولوژی کاربردی

ژئومرفولوژی کاربردی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی جغرافیا موضوع فرعی جغراف..

4,500تومان

نمایش 101 تا 120 از 121 (7 صفحه)