حقوقاندیشه های حقوقی

اندیشه های حقوقی

مؤلف: فیلیپ مالوری مترجم: مرتضی کلانتریان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

20,000تومان

انسان شناسی حقوقی

انسان شناسی حقوقی

مؤلف: نوربر رولان مترجم: امیر نیکپی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

7,000تومان

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی علم

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی علم

مؤلف: ح.ا.تنهایی ناشر: الهام..

13,500تومان

برابری و رفع تبعیض

برابری و رفع تبعیض

مؤلف: اصغر زارع کهنمویی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 385 ناشر: م..

22,000تومان

بررسی حمایت از بزه دیدگان در قوانین کیفری بعد از انقلاب و در حوزه جرائم علیه امنیت

بررسی حمایت از بزه دیدگان در قوانین کیفری بعد از انقلاب و در حوزه جرائم علیه امنیت

مؤلف: احمد طلوعی مقدم نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: نگاه..

14,000تومان

بررسی،تحلیل و تحشیه قوانین و مقررات حقوق عکاسان

بررسی،تحلیل و تحشیه قوانین و مقررات حقوق عکاسان

مؤلف: رامین کاکاوند نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 320 ناشر: رامین کاکاوند..

25,000تومان

بشریت و حاکمیت ها (سیری در حقوق بین الملل)

بشریت و حاکمیت ها (سیری در حقوق بین الملل)

مؤلف: مونیک شمیلیه ژانرو مترجم: مرتضی کلانتریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1382 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات:..

20,000تومان

تعزیرات حکومتی (عاطفه صادق زارع) جاودانه

تعزیرات حکومتی (عاطفه صادق زارع) جاودانه

مؤلف: عاطفه صادق ناشر: جنگل..

1,500تومان

تفکرسریع(7)بودجه

تفکرسریع(7)بودجه

مؤلف: ریچاردتمپلر مترجم: امیرصالحی ناشر: قدیانی..

2,000تومان

جستارهای حقوقی

جستارهای حقوقی

مؤلف: محمدعلی نوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1380 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 176 ناشر: ققنوس..

1,100تومان

حضرت دوست(بوبن)

حضرت دوست(بوبن)

مؤلف: کریستین بوبن مترجم: سید حبیب گوهریراد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعد..

12,500تومان

حق و مصلحت(مقالاتیدر فلسفه حقوق،حق)

حق و مصلحت(مقالاتیدر فلسفه حقوق،حق)

مؤلف: محمد راسخ نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 576 ناشر: نی..

29,000تومان

حقوق اداری ایران

حقوق اداری ایران

مؤلف: عبدالحمید ابوالحمد نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 960 ناشر: توس..

35,000تومان

حقوق ارتباط جمعی

حقوق ارتباط جمعی

مؤلف: محمدحسین بردبار نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 990 تعداد صفحات: 112 ناشر: ققن..

7,000تومان

حقوق اقلیت ها

حقوق اقلیت ها

مؤلف: محمد رئیس زاده و... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 157 ناشر..

9,000تومان

حقوق بانکی(ویرایش دوم)

حقوق بانکی(ویرایش دوم)

مؤلف: علی نجفی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 168 ناشر: ققنوس..

8,500تومان

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 266 ناشر: دیدار..

3,200تومان

حقوق بین الملل (پیرنیا) دیدار

حقوق بین الملل (پیرنیا) دیدار

مؤلف: پیرنیا ناشر: دوران..

3,200تومان

حقوق بین الملل اسلامی

حقوق بین الملل اسلامی

مؤلف: عبدالمجید سودمندی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 208 ناشر: ک..

15,000تومان

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مؤلف: محمد نصیری نوبت چاپ: 31 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3300 تعداد صفحات: 208 ناشر: آگه..

14,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 644 (33 صفحه)