حقوقحقوق بین الملل خصوصی (کلیات،تابعیت،اقامتگاه)،(وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات،تابعیت،اقامتگاه)،(وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)

مؤلف: محمد نصیری نوبت چاپ: 32 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: آگاه توضیحات تکمیلی..

14,000تومان

حقوق بین الملل معاهدات نشرنو

حقوق بین الملل معاهدات نشرنو

مؤلف: دکترهدایت الله فلسفی ناشر: آسیم..

73,000تومان

حقوق تامین اجتماعی

حقوق تامین اجتماعی

مؤلف: محمدرضا مجتهدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 236 ناشر: آیدین،یانار..

8,500تومان

حقوق جزای بین الملل پوربافرانی چ2 جنگل

حقوق جزای بین الملل پوربافرانی چ2 جنگل

مؤلف: پوربافرانی ناشر: جنگل..

15,000تومان

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی

مؤلف: محمد باهری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 444 ناشر: نگاه مع..

22,000تومان

حقوق جزای عمومی(ج1)

حقوق جزای عمومی(ج1)

مؤلف: دکترعباس زراعت نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 284 ناشر: ققنوس..

3,200تومان

حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری

حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری

مؤلف: علی حاتمی،اسماعیل کریمیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1175 ناشر: تیس..

88,000تومان

حقوق شناسی(دیباچه ایبردانش حقوق)

حقوق شناسی(دیباچه ایبردانش حقوق)

مؤلف: محمدحسین ساکت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 644 ناشر: ثالث..

30,000تومان

حقوق طبیعی و تاریخ

حقوق طبیعی و تاریخ

مؤلف: لئو اشتراوس مترجم: باقر پرهام نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

25,000تومان

حقوق قراردادها(دامیز)

حقوق قراردادها(دامیز)

مؤلف: اسکات جی. برنهام و ... مترجم: مهدی سعادت فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2..

32,500تومان

حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر

حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر

مؤلف: محمد حبیبی مجنده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 467 ناشر: د..

27,000تومان

حقوق مالیاتی (مسائل کلی در حقوق و اختیارات قانونی و وصول مالیات)

حقوق مالیاتی (مسائل کلی در حقوق و اختیارات قانونی و وصول مالیات)

مؤلف: لوئی پروتابا،ژان ماری کوتره مترجم: محمدعلی یزدان بخش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شم..

8,000تومان

حقوق مالیاتی (مسائل کلی در حقوق و اختیارات قانونی و وصول مالیات)

حقوق مالیاتی (مسائل کلی در حقوق و اختیارات قانونی و وصول مالیات)

مؤلف: لوئی پروتابا،ژان ماری کوتره مترجم: محمدعلی یزدان بخش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز ت..

8,000تومان

حقوق مردم و شهروندی:دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی (اندیشه جامعه مدرن 8)

حقوق مردم و شهروندی:دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی (اندیشه جامعه مدرن 8)

مؤلف: محمدرضا خوبروی پاک نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 640 ناشر: شیرازه..

44,000تومان

حقوق معاملات بین المللی(چ4)

حقوق معاملات بین المللی(چ4)

مؤلف: حشمت الله سماواتی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 312 ناشر: ققنوس..

5,000تومان

حقوق هسته ای

حقوق هسته ای

مترجم: نیلوفر قدیری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 207 ناشر: دنیا..

12,000تومان

حقوق هسته ای ایران (شرحی حقوقی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران)

حقوق هسته ای ایران (شرحی حقوقی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران)

مؤلف: مهدی ذاکری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 381 ناشر: همشهری توضیحات تکمیل..

20,000تومان

حقوق هسته ای ایران همشهری

حقوق هسته ای ایران همشهری

مؤلف: مهدی ذاکر ناشر: همشهری..

20,000تومان

حقوق کیفری اختصاصی(تحلیل جرم جعل وتزویر) جنگل
حقوق کیفری مواد مخدر

حقوق کیفری مواد مخدر

مؤلف: دکترعباس زراعت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 342 ناشر: ققن..

15,000تومان

نمایش 41 تا 60 از 644 (33 صفحه)