حقوقمجموعه شهر آیین 1 (قانون شهرداری ها)

مجموعه شهر آیین 1 (قانون شهرداری ها)

مؤلف: محمد عظیمی آقداش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 164 ناشر: فروزش توضیحات ..

10,000تومان

مجموعه شهر آیین 2 (قانون شوراهای اسلامی کشور)

مجموعه شهر آیین 2 (قانون شوراهای اسلامی کشور)

مؤلف: محمد عظیمی آقداش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 165 ناشر: فروزش توضیحات ..

10,000تومان

مجموعه قانون مدنی جیبی جنگل

مجموعه قانون مدنی جیبی جنگل

مؤلف: تدوین وتنقیح قوانین ومقررات ناشر: جنگل..

3,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات بیمه 1396

مجموعه قوانین و مقررات بیمه 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 853 ناشر: دوران..

28,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات ثبتی 1396

مجموعه قوانین و مقررات ثبتی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 11 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 935 ناشر: دیدار..

90,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات جزایی 1396

مجموعه قوانین و مقررات جزایی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 26 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1355 ناشر: دیدار..

95,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1395

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1395

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 26 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 880 ناشر: دوران..

65,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1396

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 21 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1140 ناشر: دیدار..

90,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1396

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 35 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 894 ناشر: دوران..

26,000تومان

مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

مؤلف: محمد ایمانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 454 ناشر: آیدین،یانار..

23,000تومان

محاکمات نورنبرگ

محاکمات نورنبرگ

مؤلف: جان داونپورت مترجم: مهدی حقیقت خواه نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد..

11,000تومان

مروری بر سرفصل های حقوقی در اسلام

مروری بر سرفصل های حقوقی در اسلام

مؤلف: مهدی طاهری دلخوش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 156 ناشر: شهرآب،آینده سا..

15,000تومان

مسئولیت مدنی موسسات عمومی

مسئولیت مدنی موسسات عمومی

مؤلف: سیدمهدی میرداداشی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 325 ناشر: ..

12,500تومان

مسئولیت کیفری پزشکان و متصدیان حرف وابسته به امر پزشکی

مسئولیت کیفری پزشکان و متصدیان حرف وابسته به امر پزشکی

مؤلف: هدایت الله جوادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 192 ناشر: دنیای کتاب..

15,000تومان

مسائل ثبتی اسناد و املاک(باپاسخ آن ها)

مسائل ثبتی اسناد و املاک(باپاسخ آن ها)

مؤلف: علی رستمی بوکانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 770 تعداد صفحات: 264 ناشر: قق..

15,000تومان

مفهوم قانون

مفهوم قانون

مؤلف: هربرت هارت مترجم: محمد راسخ نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: ..

24,000تومان

مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

مؤلف: محمد عظیمی آقداش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 203 ناشر: آیدین،یانار..

13,000تومان

مقررات وفرهنگ آپارتمان نشینی(بشیزی) جنگل
نامه نگاری برای همه(1/8) فراروی

نامه نگاری برای همه(1/8) فراروی

مؤلف: پونه بازرگان ناشر: معیاراندیشه..

11,000تومان

نظریه اداره قرارداد

نظریه اداره قرارداد

مؤلف: علی پیرعطایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 136 ناشر: ققنوس..

2,500تومان

نمایش 141 تا 160 از 644 (33 صفحه)