انگلیسی50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف: دکتر سیروس چوبینه مترجم: -- نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 208 نا..

8,000تومان

504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی،همراه با سی دی

504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی،همراه با سی دی

مؤلف: مورای برامبرگ و دیگران مترجم: حمیدرضا بلوچ نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات..

30,000تومان

677 واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی

677 واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف: فرشید طهماسبی،امیر وزینی طاهر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: ح..

15,000تومان

ATC (متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی)

ATC (متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی)

مؤلف: دکتر اسد-فرزاد سارابیگی مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 2..

17,500تومان

AWL (فهرست واژگان دانشگاهی)

AWL (فهرست واژگان دانشگاهی)

مؤلف: مهدی خداپرست تهامی-ندا مهتری-علی قربانی مترجم: -- نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز..

22,500تومان

آزمون زبان و گرامر انگلیسی

آزمون زبان و گرامر انگلیسی

مؤلف: جواد عسکری نوبت چاپ: 51 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 534 ناشر: عطائی..

35,000تومان

آلمانی در 30 روز

آلمانی در 30 روز

مؤلف: کریستف اوبرگفل مترجم: جواد سیداشرف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 286 نا..

30,000تومان

آلمانی در سفر

آلمانی در سفر

مؤلف: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 288 ناشر: استاندارد توضی..

6,000تومان

آموزش زبان فرانسه در 60 روز بر اساس روانشناسی یادگیری

آموزش زبان فرانسه در 60 روز بر اساس روانشناسی یادگیری

مؤلف: غلام سلطانی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 360 ناشر: فروزش..

12,000تومان

آی التس پریپریشن اند پرکتیس

آی التس پریپریشن اند پرکتیس

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 145 ناشر: بهشید..

2,500تومان

از خود گذشتگی

از خود گذشتگی

مؤلف: آرش قنبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 96 ناشر: آذران توضیحات تکمیلی: ..

5,500تومان

اسپانیائی در سفر

اسپانیائی در سفر

مترجم: مجید مهتدی حقیقی نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 224 ناشر: استاندارد تو..

9,000تومان

اسپانیایی در 30 روز

اسپانیایی در 30 روز

مؤلف: الیزابت گراف ریمان مترجم: محمد علیدوست نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 28..

25,000تومان

اندازه

اندازه

مؤلف: آرش قنبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: آذران توضیحات تکمیلی:..

6,000تومان

انگلیسی آمریکایی در سفر

انگلیسی آمریکایی در سفر

مؤلف: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 264 ناشر: استاندارد توض..

7,000تومان

انگلیسی تجاری در سفر

انگلیسی تجاری در سفر

مؤلف: صابر شیبانی اصل نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: استاندارد توضی..

7,000تومان

انگلیسی در 30 روز

انگلیسی در 30 روز

مؤلف: استیووارت آمور مترجم: جواد سیداشرف نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 292 نا..

20,000تومان

انگلیسی در سفر 1

انگلیسی در سفر 1

مؤلف: حسن اشرف الکتابی مترجم: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 111 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات..

12,000تومان

انگلیسی در سفر 2

انگلیسی در سفر 2

مؤلف: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 47 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: استاندارد توض..

10,000تومان

اهرام مصر

اهرام مصر

مؤلف: آرش قنبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: آذران توضیحات تکمیلی: ..

4,900تومان

نمایش 1 تا 20 از 105 (6 صفحه)