انگلیسیانگلیسی آمریکایی در سفر

انگلیسی آمریکایی در سفر

مؤلف: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 264 ناشر: استاندارد توض..

7,000تومان

انگلیسی تجاری در سفر

انگلیسی تجاری در سفر

مؤلف: صابر شیبانی اصل نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: استاندارد توضی..

7,000تومان

انگلیسی در 30 روز

انگلیسی در 30 روز

مؤلف: استیووارت آمور مترجم: جواد سیداشرف نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 292 نا..

20,000تومان

انگلیسی در سفر 1

انگلیسی در سفر 1

مؤلف: حسن اشرف الکتابی مترجم: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 110 نوع جلد: شمیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

10,000تومان

انگلیسی در سفر 1

انگلیسی در سفر 1

مؤلف: حسن اشرف الکتابی مترجم: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 111 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات..

12,000تومان

انگلیسی در سفر 2

انگلیسی در سفر 2

مؤلف: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 47 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: استاندارد توض..

10,000تومان

انگلیسی در سفر 2

انگلیسی در سفر 2

مؤلف: حسن اشرف الکتابی نوبت چاپ: 47 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 208 ن..

8,000تومان

انگلیسی همراه (خودآموز لغات و مکالمات روزمره با تلفظ فارسی)

انگلیسی همراه (خودآموز لغات و مکالمات روزمره با تلفظ فارسی)

مؤلف: داور جاویدزاده،شبنم خدمتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تیراژ: 1000 تعداد صفحا..

10,000تومان

انگلیسی همراه مسافر

انگلیسی همراه مسافر

مؤلف: سالومه مهوشان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 314 ناشر: ..

13,500تومان

اهرام مصر

اهرام مصر

مؤلف: آرش قنبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: آذران توضیحات تکمیلی: ..

4,900تومان

ایتالیایی در 30 روز

ایتالیایی در 30 روز

مؤلف: بتینا مولر.رنتسونی مترجم: محمد علیدوست،نگار عباسی بروجنی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شم..

20,000تومان

ایتالیایی در سفر

ایتالیایی در سفر

مؤلف: علی عباسی،ماهرخ اسماعیلی مترجم: علی عباسی،ماهرخ اسماعیلی نوبت چاپ: 16 سال چاپ: 1392 نوع جلد:..

9,000تومان

اینترچنج 2 همراه با ورک بوک،همراه باسی دی

اینترچنج 2 همراه با ورک بوک،همراه باسی دی

مؤلف: ریچارد جک کرافت سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 232 ناشر: پیک زبان..

5,200تومان

تاکتیکس لیسنینگ

تاکتیکس لیسنینگ

مؤلف: جک کرافت ریچاردز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 97 ناشر: پیک زبان..

3,500تومان

تایلندی در سفر

تایلندی در سفر

مترجم: نرگس حیدری منجیلی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 215 ناشر: استاندارد تو..

7,000تومان

تایلندی در سفر

تایلندی در سفر

مترجم: نرگس حیدری منجیلی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 215 ..

7,000تومان

ترجمه و راهنمای کامل هاو دو یو دو؟ (مکالمات روزمره انگلیسی)

ترجمه و راهنمای کامل هاو دو یو دو؟ (مکالمات روزمره انگلیسی)

مؤلف: حمیدرضا بلوچ نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 832 ناشر: جوان،شباهنگ..

23,000تومان

ترجمه و راهنمای کامل هاو دو یو دو؟ (مکالمات روزمره انگلیسی)

ترجمه و راهنمای کامل هاو دو یو دو؟ (مکالمات روزمره انگلیسی)

مؤلف: حمیدرضا بلوچ نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 832 ناشر: ..

23,000تومان

ترکی آذربایجانی در سفر

ترکی آذربایجانی در سفر

مؤلف: صابر شیبانی اصل،عباد ممی زاده ینگجه نوبت چاپ: 22 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ..

15,000تومان

ترکی استانبولی در 30 روز

ترکی استانبولی در 30 روز

مؤلف: نورا عونور و دیگران مترجم: محمد علیدوست نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 2..

30,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 149 (8 صفحه)