کامپیوتر

کامپیوتر


کلید پریماورا

کلید پریماورا

مؤلف: داوود مرادی،زینب دهنوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 136 ناشر: کلید آمو..

5,900تومان

کلید پی دی اف به ورد

کلید پی دی اف به ورد

مؤلف: مهدی فیض آبادی فراهانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر: کلید آموز..

9,000تومان

کلید چت

کلید چت

مؤلف: رضا خلیلی،محمدامین دریابار نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: کلید..

4,500تومان

کلید کتیا (مونتاژ و نقشه کشی)

کلید کتیا (مونتاژ و نقشه کشی)

مؤلف: مسعود اسماعیلی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: کلید آموزش توضیح..

12,000تومان

کلید کلیدهای میانبر

کلید کلیدهای میانبر

مؤلف: الهام گلفام نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: کلید آموزش..

3,000تومان

کلید کورل دراو

کلید کورل دراو

مؤلف: علی حیدری نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: کلید آموزش توضیحات تک..

9,000تومان

کورل دراو

کورل دراو

مؤلف: مسعود شباهنگ نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 920 ناشر: روزنه..

51,000تومان

گام به گام با رایانه 1

گام به گام با رایانه 1

مؤلف: جیل جسون مترجم: امیر صالحی طالقانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ناش..

7,000تومان

گام به گام با رایانه 2

گام به گام با رایانه 2

مؤلف: جیل جسون مترجم: امیر صالحی طالقانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ناش..

7,000تومان

گام به گام با رایانه 3 (مهارت های عملی برای دانش آموزان)

گام به گام با رایانه 3 (مهارت های عملی برای دانش آموزان)

مؤلف: جیل جسون مترجم: امیر صالحی طالقانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ن..

7,000تومان

گام به گام با رایانه 4

گام به گام با رایانه 4

مؤلف: جیل جسون مترجم: امیر صالحی طالقانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ن..

7,000تومان

گام به گام با رایانه 5

گام به گام با رایانه 5

مؤلف: جیل جسون مترجم: امیر صالحی طالقانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ناش..

7,000تومان

گام به گام با رایانه 6

گام به گام با رایانه 6

مؤلف: جیل جسون مترجم: امیر صالحی طالقانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ناش..

2,000تومان

گام به گام با کامپیوتر 1

گام به گام با کامپیوتر 1

مؤلف: راشل بیلر بانین،مارین برلاینر انگلیت مترجم: امیر صالحی طالقانی،پرویز امینی نوبت چاپ: 9 سال چاپ..

8,000تومان

گام به گام با کامپیوتر 2

گام به گام با کامپیوتر 2

مؤلف: راشل بیلر بانین،مارین برلاینر انگلیت مترجم: امیر صالحی طالقانی،پرویز امینی نوبت چاپ: 8 سال چاپ..

8,000تومان

گام به گام با کامپیوتر 3

گام به گام با کامپیوتر 3

مؤلف: راشل بیلر بانین،مارین برلاینر انگلیت مترجم: امیر صالحی طالقانی،پرویز امینی نوبت چاپ: 7 سال چاپ..

5,000تومان

گام به گام با کامپیوتر 4

گام به گام با کامپیوتر 4

مؤلف: راشل بیلر بانین،مارین برلاینر انگلیت مترجم: امیر صالحی طالقانی،پرویز امینی نوبت چاپ: 6 سال چاپ..

1,500تومان

گام به گام با کامپیوتر 5

گام به گام با کامپیوتر 5

مؤلف: راشل بیلر بانین،مارین برلاینر انگلیت مترجم: امیر صالحی طالقانی،پرویز امینی نوبت چاپ: 6 سال چاپ..

3,000تومان

گام به گام با کامپیوتر 6

گام به گام با کامپیوتر 6

مؤلف: راشل بیلر بانین،مارین برلاینر انگلیت مترجم: امیر صالحی طالقانی،پرویز امینی نوبت چاپ: 5 سال چاپ..

1,500تومان

یک ربات کنترل از راه دور بسازید

یک ربات کنترل از راه دور بسازید

مؤلف: دیوید آر شیرکلیف مترجم: ابوالفضل پورطاهری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000..

6,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 144 (8 صفحه)