کشاورزیBIORATIONAL PEST CONTROL AGENT

BIORATIONAL PEST CONTROL AGENT

مؤلف: هال-بری..

18,400تومان

POLYMERS FROM AGRICULTURAL COPRODUCTS

POLYMERS FROM AGRICULTURAL COPRODUCTS

مؤلف: قیشمن-فریدمن-هوآنگ..

14,800تومان

THE PESTICIDE HAZARD

THE PESTICIDE HAZARD

مؤلف: دینهام..

10,600تومان

TREES WORKSHOP IN VERSAILLES,JUNE 14-16,1995

TREES WORKSHOP IN VERSAILLES,JUNE 14-16,1995

مؤلف: برکهاوسر..

14,500تومان

آموزش نرم افزار SPSS در تحقیقات کشاورزی

آموزش نرم افزار SPSS در تحقیقات کشاورزی

آموزش نرم‌افزار SPSS در تحقیقات کشاورزی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم ک..

5,500تومان

راهنمای تولید مثل در گاوهای شیری و گوشتی

راهنمای تولید مثل در گاوهای شیری و گوشتی

نام کتاب راهنمای تولید مثل در گاوهای شیری و گوشتی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع ا..

10,000تومان

طرح آزمایشات کشاورزی (1)

طرح آزمایشات کشاورزی (1)

نام کتاب طرح آزمایشات کشاورزی (1) انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم کشاورز..

3,000تومان

فلسفه و کشاورزی پایدار

فلسفه و کشاورزی پایدار

نام کتاب فلسفه و کشاورزی پایدار انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم کشاورزی ..

3,000تومان

مدیریت اکولوژیک علف های هرز

مدیریت اکولوژیک علف های هرز

مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم کشاورزی موضو..

4,200تومان

مروری جهانی از روش های مناسب ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای

مروری جهانی از روش های مناسب ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای

نام کتاب مروری جهانی از روش‌های مناسب ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره‌ای انتشارات سازمان انتشارات جه..

3,500تومان

معرفی گیاهان حاوی ترکیبات حشره کش

معرفی گیاهان حاوی ترکیبات حشره کش

معرفی گیاهان حاوی ترکیبات حشره‌کش انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم کشاورزی..

12,000تومان

مقدمه ای بر اصول علمی و عملی کنترل علف های هرز

مقدمه ای بر اصول علمی و عملی کنترل علف های هرز

مقدمه‌ای بر اصول علمی و عملی کنترل علف‌های هرز انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی ..

5,800تومان

مقدمه ای بر بیوتکنولوژی آبزیان

مقدمه ای بر بیوتکنولوژی آبزیان

مقدمه ای بر بیوتکنولوژی آبزیان کدکتاب 1022 موضوع: کشاورزی نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی..

12,000تومان

نظام های انتقال اطلاعات کشاورزی

نظام های انتقال اطلاعات کشاورزی

نظام‌های انتقال اطلاعات کشاورزی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم کشاورزی ..

5,000تومان

نیاز آبی برای آبیاری و محیط زیست

نیاز آبی برای آبیاری و محیط زیست

نام کتاب نیاز آبی برای آبیاری و محیط زیست انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علو..

7,000تومان

کشاورزی تطبیقی

کشاورزی تطبیقی

کشاورزی تطبیقی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم کشاورزی موضوع فرعی کشاور..

2,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)