سیاسیاعترافات آقای ایکس (یکی از اعضای کنگره ی آمریکا)

اعترافات آقای ایکس (یکی از اعضای کنگره ی آمریکا)

مؤلف: رابرت آتکینسون مترجم: سمانه حافظی نیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ..

7,000تومان

اعترافات آقای ایکس کوله پشتی

اعترافات آقای ایکس کوله پشتی

مؤلف: رابرت آتکینسون مترجم: سمانه حافظی نیا ناشر: کوله پشتی..

7,000تومان

اعترافات یکجنایت کاراقتصادی(پشت پرده مخملین اختران

اعترافات یکجنایت کاراقتصادی(پشت پرده مخملین اختران

مؤلف: جان پرگینز مترجم: خلیل شهابی ناشر: اختران..

16,000تومان

اعتیاد لذت زود گذر مرگ تدریجی

اعتیاد لذت زود گذر مرگ تدریجی

مؤلف: عذرا فرهادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 152 ناشر: یاران..

4,500تومان

افغانستان (فرصتها و تهدیدها)

افغانستان (فرصتها و تهدیدها)

مؤلف: مجید محمدپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 320 ناشر: جاجرمی..

3,600تومان

افغانستان (مجلس و سیاست خارجی)

افغانستان (مجلس و سیاست خارجی)

مؤلف: امید میرعظیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: ابریشمی..

6,000تومان

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

مؤلف: سیدمحمد دادگران نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1650 تعداد صفحات: 216 ناشر: م..

11,000تومان

اقتدار

اقتدار

مؤلف: ریچارد سنت مترجم: باقر پرهام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2200 تعداد صفحا..

12,500تومان

اقتصاد سیاسی حقوق بشر

اقتصاد سیاسی حقوق بشر

مؤلف: فرشید هکی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: لوح فکر..

1,000تومان

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران

مؤلف: سعید خاورینژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 287 ناشر: دنی..

15,000تومان

اقتصاد و آرمان شهر

اقتصاد و آرمان شهر

مؤلف: جفری هاجسن مترجم: آرش طهماسبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

30,000تومان

اقتصادسیاسی توسعه درایران امروز نقش ونگار

اقتصادسیاسی توسعه درایران امروز نقش ونگار

مؤلف: فرشادمومنی ناشر: نقش ونگار..

20,000تومان

اقتصادسیاسی نظام گری امریکا نشرنی

اقتصادسیاسی نظام گری امریکا نشرنی

مؤلف: اسماعیل حسین زاده مترجم: امیدوار ناشر: نشرنی..

6,500تومان

اقتصادعام(ژرژباتای) به نگار

اقتصادعام(ژرژباتای) به نگار

مؤلف: ژرژباتای مترجم: اکسیری/غلامی ناشر: نشرچشمه..

4,800تومان

اقلیت ها در حقوق بین الملل

اقلیت ها در حقوق بین الملل

مؤلف: محمدرضا عظمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2200 تعداد صفحات: 224 ناشر: پردیس..

9,000تومان

الهیات سیاسی(بخش1)

الهیات سیاسی(بخش1)

مؤلف: کارل اشمیت مترجم: لیلا چمن خواه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفح..

5,500تومان

الگوها و فرایندها

الگوها و فرایندها

مؤلف: رابرت ال بی مترجم: رحیم فرخ نیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 215 ناشر..

4,500تومان

امبرتواکو و فوتبال

امبرتواکو و فوتبال

مؤلف: پیتر تریفوناس مترجم: محمود مقدس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفح..

7,000تومان

امریکای فوق سری (نظام اطلاعاتی و امنیتی امریکا)

امریکای فوق سری (نظام اطلاعاتی و امنیتی امریکا)

مؤلف: دانا پریست،ویلیام ام.آرکین مترجم: هرمز همایون پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعدا..

15,000تومان

امواج زمان

امواج زمان

مؤلف: ک.آر.دارک مترجم: محمود هاشمی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

11,000تومان

نمایش 101 تا 120 از 1275 (64 صفحه)