سیاسیامپراتوری(تبارشناسیجهانیشدن)

امپراتوری(تبارشناسیجهانیشدن)

مؤلف: آنتونیو نگری مایکل هارت مترجم: رضا نجف زاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 10..

18,000تومان

امپریالیسم در قرن بیست و یکم

امپریالیسم در قرن بیست و یکم

مؤلف: جان اشمیت و... مترجم: داود جلیلی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

15,000تومان

امپریالیسم در قرن بیست و یکم (صد سال پس از لنین)

امپریالیسم در قرن بیست و یکم (صد سال پس از لنین)

مؤلف: جان اشمیت و دیگران مترجم: داوود جلیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 152..

13,000تومان

امید علیه امید(روشنفکران روسیه)

امید علیه امید(روشنفکران روسیه)

مؤلف: نادژدا ماندلشتام مترجم: بیژن اشتری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد ..

50,000تومان

انتخاب سلطه یا رهبری نشرنی

انتخاب سلطه یا رهبری نشرنی

مؤلف: برژینسکی مترجم: نوروزی ناشر: نشرنی..

18,000تومان

انتقال فناوری:راهبردی برای خوداتکایی علمی و فنی... (علوم اجتماعی20)

انتقال فناوری:راهبردی برای خوداتکایی علمی و فنی... (علوم اجتماعی20)

مؤلف: کاووس محنک مترجم: عبدالحسین آذرنگ نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1382 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 149 ناش..

1,200تومان

انجمن های سری

انجمن های سری

مؤلف: سیلویا براون مترجم: عباس علی زارعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 216 ن..

4,500تومان

انحلال نظام تدبیر

انحلال نظام تدبیر

مؤلف: فتح اله آقاسیزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 900 تعداد صفحات: 736 ناشر: ر..

39,500تومان

اندیشه سیاسی عرب(دوره معاصر)

اندیشه سیاسی عرب(دوره معاصر)

مؤلف: انور عبدالملک مترجم: احمد موثقی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحا..

14,000تومان

اندیشه عدالت

اندیشه عدالت

مؤلف: آمارتیاسین مترجم: وحید محمودی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

18,000تومان

اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک

اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک

مؤلف: اسکندر مرادی و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 344 ناشر: ..

15,000تومان

اندیشه های هدایت یافته (تحلیل سیاسی-فرهنگی عصر امام هادی (ع))

اندیشه های هدایت یافته (تحلیل سیاسی-فرهنگی عصر امام هادی (ع))

مؤلف: عبدالرفیع رحیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 204 ناشر: سایه گستر..

7,000تومان

اندیشه ی سیاسی درشرق باستان مرکز

اندیشه ی سیاسی درشرق باستان مرکز

مؤلف: کمال پولادی ناشر: نشرمرکز..

15,700تومان

انزوای اجتماعی در جامعهی مدرن

انزوای اجتماعی در جامعهی مدرن

مؤلف: رلوف هورتولانوس و ... مترجم: لیلا فلاحی سرابی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز ت..

24,000تومان

انسان اجتماعی

انسان اجتماعی

مؤلف: رالف دارندرف مترجم: ضیاء تاج الدین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 400 تعداد ..

11,000تومان

انسان شناسی

انسان شناسی

مؤلف: مارک اوژه و ... مترجم: ناصر فکوهی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

6,000تومان

انسان شناسی سیاسی

انسان شناسی سیاسی

مؤلف: کلود ریویر مترجم: ناصر فکوهی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 220 تعداد صفحات: ..

20,000تومان

انسان شناسی سیاسی نشرنی

انسان شناسی سیاسی نشرنی

مؤلف: کلودریویر مترجم: ناصرفکوهی ناشر: نشرنی..

20,000تومان

انسان شناسی فرهنگی شهر تهران

انسان شناسی فرهنگی شهر تهران

مؤلف: ناصر فکوهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 520 ناشر: تیسا..

35,000تومان

انسان طاغی

انسان طاغی

مؤلف: آلبر کامو مترجم: مهبد ایرانی طلب نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 400 تعداد ص..

26,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 1275 (64 صفحه)