سیاسیانسان و جامعه(2ج)نظریه سیاسیواجتماعی

انسان و جامعه(2ج)نظریه سیاسیواجتماعی

مؤلف: جان پلامناتز مترجم: کاظم فیروزمند نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2000 تعداد ص..

65,000تومان

انسان.اسلام ومکتب های مغرب زمین(بنیادفرهنگی)

انسان.اسلام ومکتب های مغرب زمین(بنیادفرهنگی)

مؤلف: علی شریعتی ناشر: چاپخش..

3,000تومان

انقلاب آرام (درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر)

انقلاب آرام (درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر)

مؤلف: محمدرضا شریف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1381 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: روزنه..

9,500تومان

انقلاب آرام(درآمدیبرتحول فرهنگ سیاسی)

انقلاب آرام(درآمدیبرتحول فرهنگ سیاسی)

مؤلف: محمدرضا شریف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1381 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 202 ناشر: روزنه..

9,500تومان

انقلاب اسلامی از پیروزی تا تحکیم

انقلاب اسلامی از پیروزی تا تحکیم

مؤلف: عباس شادلو نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 335 ناشر: وزراء..

10,000تومان

انقلاب را به خاطر می آورید؟

انقلاب را به خاطر می آورید؟

مؤلف: آنتونیو نگری و دیگران مترجم: ایمان گنجی،کیوان مهتدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تع..

6,500تومان

انقلاب و ضدانقلاب در آسیای میانه

انقلاب و ضدانقلاب در آسیای میانه

مؤلف: گلندا فریزر مترجم: کاوه بیات نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 660 تعداد صفحات: ..

12,000تومان

انگلیسیان درایران اختران

انگلیسیان درایران اختران

مؤلف: سردنیس رایت مترجم: غلام حسین صدری افشار ناشر: اختران..

8,000تومان

انیرانی

انیرانی

مؤلف: عباس امام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 197 ناشر: یادآورا..

15,000تومان

اهل کجا هستیم

اهل کجا هستیم

مؤلف: مروارید قاسمی اصفهانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 296 نا..

18,500تومان

اولین رئیس جمهور

اولین رئیس جمهور

مؤلف: محمد جواد مظفر نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 268 ناشر: کوی..

11,000تومان

اکنون کجایی؟(هیگینز کلارک) دردانش بهمن

اکنون کجایی؟(هیگینز کلارک) دردانش بهمن

مؤلف: ماری هیگینز کلارک مترجم: اندرودی ناشر: دردانش بهمن..

6,400تومان

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

مؤلف: ژان پل سارتر مترجم: مصطفی رحیمی نوبت چاپ: 16 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صف..

12,000تومان

ایدئولوژی داو قدرت(روشن فکران وسیاست )

ایدئولوژی داو قدرت(روشن فکران وسیاست )

مؤلف: محمدتقی قزلسفلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 650 ناشر: امید صبا..

35,000تومان

ایدئولوژی در منشا معتقدات

ایدئولوژی در منشا معتقدات

مؤلف: ریمون بودن مترجم: ایرج علی آبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 770 تعداد صف..

25,000تومان

ایدئولوژی و رفاه

ایدئولوژی و رفاه

مؤلف: گری تیلور مترجم: حسین محققیکمال و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعدا..

11,000تومان

ایده هاوایدئولوژی های سیاسی نشرنی

ایده هاوایدئولوژی های سیاسی نشرنی

مؤلف: مالفردسیبلی مترجم: عبدالرحمن عالم ناشر: نشرنی..

65,000تومان

ایده های خیابانی

ایده های خیابانی

مؤلف: امین بزرگیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 550 تعداد صفحات: 192 ناشر: تیسا..

15,900تومان

ایران بین دوانقلاب شومیز نشرنی

ایران بین دوانقلاب شومیز نشرنی

مؤلف: یرواندآبراهامیان مترجم: احمدگل محمدی ناشر: نشرنی..

24,000تومان

ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر

ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر

مؤلف: محمدعلی همایون کاتوزیان مترجم: عبدالله کوثری نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3..

10,000تومان

نمایش 141 تا 160 از 1275 (64 صفحه)