درسی و کمک درسی

درسی و کمک درسی

 

 

 


دستور زبان فارسی 2

دستور زبان فارسی 2

مؤلف: حسن انوری،حسن احمدی گیوی نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 404 ناشر: فاطمی..

26,000تومان

دوره درسی فیزیک (تمرینها و مسائل)

دوره درسی فیزیک (تمرینها و مسائل)

مؤلف: ب.بوخوتسف و دیگران مترجم: پرویز تاریخی،حسن گلریز نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد..

22,000تومان

دوره درسی فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)

دوره درسی فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)

مؤلف: گ.س.لندسبرگ مترجم: لطیف کاشیگر و دیگران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 4..

15,000تومان

دوره درسی فیزیک 3 (نوسانها و امواج،نورشناسی،فیزیک اتمی و هسته ای)

دوره درسی فیزیک 3 (نوسانها و امواج،نورشناسی،فیزیک اتمی و هسته ای)

مؤلف: گ.س.لندسبرگ مترجم: لطیف کاشیگر و دیگران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 6..

18,000تومان

دیکته ی شب اول دبستان

دیکته ی شب اول دبستان

مؤلف: داریوش هفت برادران نوبت چاپ: 56 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 96 ناشر: فرای علم توض..

7,500تومان

دیکته ی شب دوم دبستان

دیکته ی شب دوم دبستان

مؤلف: داریوش هفت برادران نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: فرای علم توضی..

6,500تومان

دیکته ی شب سوم دبستان

دیکته ی شب سوم دبستان

مؤلف: داریوش هفت برادران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: فرای علم توضی..

6,000تومان

دیکته ی شب سوم دبستان

دیکته ی شب سوم دبستان

مؤلف: اشرف کریمی نوبت چاپ: 24 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 56 ناشر: قدیانی توضیحات تکمیل..

6,000تومان

دیکته ی شب کلاس اولی ها (راهنمای اولیا)

دیکته ی شب کلاس اولی ها (راهنمای اولیا)

مؤلف: اشرف کریمی نوبت چاپ: 66 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: قدیانی توضیحات تکمیل..

6,000تومان

دیکته ی شب کلاس دومی ها (راهنمای اولیا)

دیکته ی شب کلاس دومی ها (راهنمای اولیا)

مؤلف: اشرف کریمی نوبت چاپ: 29 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: قدیانی توضیحات تکمیل..

6,000تومان

دیکته ی شب کودکان طلایی (ویژه ی کلاس اولی ها)

دیکته ی شب کودکان طلایی (ویژه ی کلاس اولی ها)

مؤلف: روح الله سلیمانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: الماس پارسیان ت..

12,500تومان

راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی اول

راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی اول

مؤلف: مصطفی تبریزی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 248 ناشر: فراروان..

15,000تومان

راهنمای حل مسائل مبانی مهندسی برق (کتاب اول مدار)

راهنمای حل مسائل مبانی مهندسی برق (کتاب اول مدار)

مؤلف: حسن زرآبادی پور نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: سایه گستر..

8,500تومان

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

مؤلف: لوری باوئر مترجم: تینا امرالهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 282 ناشر: ..

28,000تومان

راهنمای نگارش و انشا (براساس فارسی پنجم دبستان)

راهنمای نگارش و انشا (براساس فارسی پنجم دبستان)

مؤلف: اشرف کریمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: قدیانی..

8,000تومان

راهنمای والدین (ریاضی اول دبستان)

راهنمای والدین (ریاضی اول دبستان)

مؤلف: پریچهر یزدانی،مهدخت صفاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر: شورا،..

16,000تومان

راهنمای والدین (ریاضی دوم دبستان)

راهنمای والدین (ریاضی دوم دبستان)

مؤلف: فاطمه تاجیک،فاطمه بختیاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: شورا،..

14,000تومان

راهنمای والدین (ریاضی سوم دبستان)

راهنمای والدین (ریاضی سوم دبستان)

مؤلف: فاطمه تاجیک،فاطمه بختیاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 180 ناشر: شورا،..

17,000تومان

راهنمای والدین (ریاضی چهارم دبستان)

راهنمای والدین (ریاضی چهارم دبستان)

مؤلف: فاطمه تاجیک نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: شورا،مبتکران..

20,000تومان

راهنمای والدین (علوم تجربی اول دبستان)

راهنمای والدین (علوم تجربی اول دبستان)

مؤلف: ماهرخ محبتی،راحله پناه پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: شورا..

10,000تومان

نمایش 101 تا 120 از 303 (16 صفحه)