درسی و کمک درسی

درسی و کمک درسی

 

 

 


راهنمای والدین (علوم تجربی دوم دبستان)

راهنمای والدین (علوم تجربی دوم دبستان)

مؤلف: فاطمه تاجیک،فتح الله فروغی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: شورا..

10,000تومان

راهنمای والدین (علوم تجربی سوم دبستان)

راهنمای والدین (علوم تجربی سوم دبستان)

مؤلف: فاطمه تاجیک،فتح الله فروغی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: شورا..

10,000تومان

راهنمای والدین (علوم تجربی چهارم دبستان)

راهنمای والدین (علوم تجربی چهارم دبستان)

مؤلف: صادق جلایی فر،محمدهادی نیک خواه آزاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 116 ..

13,000تومان

راهنمای والدین (فارسی اول دبستان)

راهنمای والدین (فارسی اول دبستان)

مؤلف: مهدخت صفاری،پریچهر یزدانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 164 ناشر: شورا،..

14,000تومان

راهنمای والدین (فارسی دوم دبستان)

راهنمای والدین (فارسی دوم دبستان)

مؤلف: فتح الله فروغی،فاطمه تاجیک نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: شورا..

10,000تومان

راهنمای والدین (فارسی سوم دبستان)

راهنمای والدین (فارسی سوم دبستان)

مؤلف: فتح الله فروغی،اقدس سلطانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 116 ناشر: شورا..

10,000تومان

راهنمای والدین (فارسی چهارم دبستان)

راهنمای والدین (فارسی چهارم دبستان)

مؤلف: فتح الله فروغی،اقدس سلطانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: شورا..

12,000تومان

رسم فنی عمومی

رسم فنی عمومی

مؤلف: حسین جمالی نوبت چاپ: 14 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: شهرآب،فنی حسینیان..

16,900تومان

رهیافت حل مسئله در استاتیک،مقاومت و تحلیل سازه ها

رهیافت حل مسئله در استاتیک،مقاومت و تحلیل سازه ها

مؤلف: حسین سوداگر مترجم: حسین سوداگر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 204 ناشر: ..

9,800تومان

روابط انسانی ورفتارسازمانی امیرکبیر

روابط انسانی ورفتارسازمانی امیرکبیر

مؤلف: مصطفی عسکریان ناشر: امیرکبیر..

2,100تومان

روش تهیه پژوهشنامه

روش تهیه پژوهشنامه

مؤلف: علی اکبر سیف نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 131 ناشر: دوران..

10,000تومان

روش سریع تراختنبرگ در حساب

روش سریع تراختنبرگ در حساب

مؤلف: آن کاتلر مترجم: محمد باقری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 220 تعداد صفحات: 32..

20,000تومان

روش های ترکیبیات 1

روش های ترکیبیات 1

مؤلف: علی رضا علیپور نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 402 ناشر: فاطمی..

24,000تومان

روش های ترکیبیات 2

روش های ترکیبیات 2

مؤلف: علی رضا علیپور نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 398 ناشر: فاطمی..

22,000تومان

روش های ترکیبیات 3

روش های ترکیبیات 3

مؤلف: علی رضا علیپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 258 ناشر: فاطمی..

16,000تومان

روش های موفقیت آمیز حل مسئله

روش های موفقیت آمیز حل مسئله

مؤلف: ادوارد لوزانسکی،روسو سیسیل مترجم: بهزاد صالحیان نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد ..

7,500تومان

روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمی

روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمی

مؤلف: ملیحه السادات موسوی،مریم عالیخانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 548 ناش..

34,800تومان

روشهای تحقیق بین رشته ای در اعتیاد

روشهای تحقیق بین رشته ای در اعتیاد

مؤلف: حسن رفیعی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 528 ناشر: دانژه توضیحات تکمیلی:..

37,000تومان

ریاضیات عمومی 2

ریاضیات عمومی 2

مؤلف: محمد حری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 503 ناشر: خدمات فرهنگی کرمان توض..

9,800تومان

ریاضیات کانگورو 3 و 4

ریاضیات کانگورو 3 و 4

مترجم: بردیا حسام،زهره پندی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 308 ناشر: فاطمی..

19,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 303 (16 صفحه)