درسی و کمک درسی

درسی و کمک درسی

 

 

 


ریاضیات کانگورو 7 و 8

ریاضیات کانگورو 7 و 8

مترجم: مهران اخباریفر و دیگران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 314 ناشر: فاطمی..

20,000تومان

ریاضیات گسسته مقدماتی

ریاضیات گسسته مقدماتی

مؤلف: و.ک.بالاکریشنان مترجم: بیژن شمس،محمدعلی رضوانی نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد ..

17,000تومان

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی (راهنمای حل مسائل)

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی (راهنمای حل مسائل)

مؤلف: رالف پ.گریمالدی مترجم: محمدعلی رضوانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 506..

27,000تومان

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 1

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 1

مؤلف: رالف پ.گریمالدی مترجم: محمدعلی رضوانی،بیژن شمس نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

20,000تومان

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 2

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 2

مؤلف: رالف پ.گریمالدی مترجم: محمدعلی رضوانی،بیژن شمس نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

16,000تومان

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 3

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 3

مؤلف: رالف پ.گریمالدی مترجم: محمدعلی رضوانی،بیژن شمس نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

16,000تومان

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 4

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 4

مؤلف: رالف پ.گریمالدی مترجم: محمدعلی رضوانی،بیژن شمس نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

18,000تومان

زبان انگلیسی عمومی (مخصوص دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی)

زبان انگلیسی عمومی (مخصوص دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی)

مؤلف: مهناز نجیب زاده وامق آبادی و دیگران نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 273 ن..

12,000تومان

زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان (از دانش نظری بسوی شرکت های دانش بنیان)

زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان (از دانش نظری بسوی شرکت های دانش بنیان)

مؤلف: فردوس آقا گل زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 426 ناشر: علمی..

32,500تومان

زمینه تکنولوژی آموزشی (چشم اندازها،نظریه و عمل)

زمینه تکنولوژی آموزشی (چشم اندازها،نظریه و عمل)

مؤلف: یونس پاکپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 288 ناشر: دیدار..

7,500تومان

زیبا،سر خط (آموزش خط تحریری،کتاب کار فارسی پنجم دبستان)

زیبا،سر خط (آموزش خط تحریری،کتاب کار فارسی پنجم دبستان)

مؤلف: ربابه حسین پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 148 ناشر: کتاب آبان..

12,000تومان

زیست شناسی با رویکرد مولکولی 1

زیست شناسی با رویکرد مولکولی 1

مترجم: علی آل محمد و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 560 ناشر: فاطمی..

25,000تومان

زیست شناسی با رویکرد مولکولی 2

زیست شناسی با رویکرد مولکولی 2

مترجم: علی آل محمد و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 289 ناشر: فاطمی..

18,000تومان

سئوالات چهار گزینه ای متون فقه

سئوالات چهار گزینه ای متون فقه

مؤلف: مختار صبور رازلیقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 629 ناشر: مهاجر..

22,000تومان

ساختار اتمها و مولکولها (کتابهای موضوعی شیمی)

ساختار اتمها و مولکولها (کتابهای موضوعی شیمی)

مؤلف: منصور عابدینی نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 176 ناشر: فاطمی..

12,500تومان

سوء مصرف و وابستگی به مواد

سوء مصرف و وابستگی به مواد

مؤلف: طهامه هموطن و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 504 ناشر: فردوس توضی..

38,000تومان

شاپرک (ریاضی اول دبستان)

شاپرک (ریاضی اول دبستان)

مؤلف: نجف علیزاده،مهرناز جمالی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 68 ناشر: شباهنگ..

7,500تومان

شاپرک (ریاضی دوم دبستان)

شاپرک (ریاضی دوم دبستان)

مؤلف: نجف علیزاده،لیلا حمامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر: شباهنگ..

7,500تومان

شاپرک (علوم اول دبستان)

شاپرک (علوم اول دبستان)

مؤلف: نجف علیزاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 60 ناشر: شباهنگ توضیحات تکمیل..

7,500تومان

شاپرک (فارسی دوم دبستان)

شاپرک (فارسی دوم دبستان)

مؤلف: نجف علیزاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 76 ناشر: شباهنگ..

7,500تومان

نمایش 141 تا 160 از 303 (16 صفحه)