خود شناسیخرد و فرزانگی از نگاه پو

خرد و فرزانگی از نگاه پو

مؤلف: بنجامین هاف مترجم: سید مهدی ثری - محمد دهقانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 تعداد صفحات: 360 ..

20,000تومان

عشق دیوانه وار

عشق دیوانه وار

مؤلف: دبلیو. برد جانسون – کلی موری مترجم: مهرداد فیروز بخت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات..

13,000تومان

مردی که می خواست خوشبخت باشد

مردی که می خواست خوشبخت باشد

مؤلف: لوران گونل مترجم: شادی خلیقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 168 ناشر: رشد..

8,000تومان

مرگ ایوان ایلیچ و خاطرات یک دیوانه

مرگ ایوان ایلیچ و خاطرات یک دیوانه

مؤلف: لئو تولستوی مترجم: علی اصغر بهرامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 167 ناشر: رشد..

8,000تومان

مغز مردانه (بحثی درباره ی ویژگی های جسمی و روانی در مردان)

مغز مردانه (بحثی درباره ی ویژگی های جسمی و روانی در مردان)

مؤلف: دکتر لوآن برایزنداین مترجم: دکتر محسن دهقانی ، محمد حسین طهرانی زمانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: ..

9,000تومان

تایی چی : شیوه زندگی سالم

تایی چی : شیوه زندگی سالم

مؤلف: استاد گَری خور مترجم: مرجان فرجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 تعداد صفحات: 120 ناشر: رشد..

5,000تومان

خود سازی ( روش های بهبود زندگی و موفقیت )

خود سازی ( روش های بهبود زندگی و موفقیت )

مؤلف: جان سی مکسول مترجم: مهرنوش عابر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 104 ناشر: رشد..

5,500تومان

خوش بینی آموخته شده (چگونه می توان ذهنیت و زندگی خود را تغییر داد)

خوش بینی آموخته شده (چگونه می توان ذهنیت و زندگی خود را تغییر داد)

مؤلف: دکتر مارتین ای . پی . سلیگمن مترجم: فروزنده داورپناه . میترا محمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 13..

22,000تومان

شما هم می توانید پولدار باشید

شما هم می توانید پولدار باشید

مؤلف: جو جاتریسا مترجم: میر مجید خلخالی زاویه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 تعداد صفحات: 120 ناشر:..

3,000تومان

قصه عشق (نگرشی تازه به روابط زن و مرد)

قصه عشق (نگرشی تازه به روابط زن و مرد)

مؤلف: دکتر رابرت جی. استرن برگ مترجم: علی اصغر بهرامی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1395 تعداد صفحات: 248..

15,000تومان

مغز زنانه (بحثی درباره ویژگی های جسمی و روانی زنان )

مغز زنانه (بحثی درباره ویژگی های جسمی و روانی زنان )

مؤلف: لوآن بریزندین مترجم: دکتر محسن دهقانی ، سهیلا پیمانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 تعداد صفحا..

15,000تومان

من کیستم؟ (روش های موثر برای خودشناسی)

من کیستم؟ (روش های موثر برای خودشناسی)

مؤلف: فیلیپ برنارد مترجم: منصوره وحدتی احمدزاده ، دکتر اسماعیل ابراهیمی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1390..

7,700تومان

هنر قصه گویی خلاق

هنر قصه گویی خلاق

مؤلف: جک زایپس مترجم: مینو پرنیانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1386 تعداد صفحات: 390 ناشر: رشد..

14,000تومان

هوش هیجانی (خودآگاهی هیجانی، خویشتنداری، همیاری و یاری به دیگران)

هوش هیجانی (خودآگاهی هیجانی، خویشتنداری، همیاری و یاری به دیگران)

مؤلف: دانیل گُلمن مترجم: نسرین پارسا نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 424 ناشر: رشد..

23,000تومان

پایان راه (پیرامون مرگ و مردن)

پایان راه (پیرامون مرگ و مردن)

مؤلف: دکتر الیزابت کوبلر - راس مترجم: علی اصغر بهرامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1386 تعداد صفحات: 280..

4,800تومان

گفتگوهای سرنوشت ساز (بهترین راه های ایجاد ارتباط برای گفتگو های مهم)

گفتگوهای سرنوشت ساز (بهترین راه های ایجاد ارتباط برای گفتگو های مهم)

مؤلف: کری پاترسون، ژوزف گرنی، ران مک میلان، ال سویتزلر مترجم: مهرنوش عابر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 13..

11,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)