ریاضیاتراهنمای تدریس ریاضی دبستان

راهنمای تدریس ریاضی دبستان

مؤلف: مصطفی تبریزی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 248 ناشر:..

15,000تومان

روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف: کریس ای.برگ،ریچارد دبلیو.لاتین مترجم: مححمدرضا حامدی نیا و دیگران نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نو..

29,200تومان

روش های تحقیق در تحلیل عملکرد ورزشی

روش های تحقیق در تحلیل عملکرد ورزشی

مؤلف: پیتر ادونگ مترجم: دکتر محمدرضا حامدی نیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد ص..

18,500تومان

روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف: جونز و گریتون مترجم: ابوالفضل فراهانی،زهرا باورساد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعد..

15,000تومان

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

مؤلف: دیوید ال آنروز و دیگران مترجم: فرشاد تجاری و دیگران نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تع..

17,500تومان

روش پژوهش در علوم ورزشی

روش پژوهش در علوم ورزشی

مؤلف: افسانه شمشکی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 136 ناشر: حتمی توضیحات تکمیل..

12,500تومان

روشهای پژوهش تجربی در علوم ورزشی

روشهای پژوهش تجربی در علوم ورزشی

مؤلف: دکتر فرشاد تجاری- دکتر محمدعلی آذربایجانی مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شوم..

15,000تومان

ریاضیات پیش دانشگاهی(چ19)

ریاضیات پیش دانشگاهی(چ19)

مؤلف: محمود قرآن نویس نوبت چاپ: 20 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1650 تعداد صفحات: 384 ناشر: ..

15,000تومان

ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها با تاکید بر مدیریت ورزشی

ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها با تاکید بر مدیریت ورزشی

مؤلف: دکتر حمید قاسمی-دکتر سارا کشکر-لیلا ایزد پرست مترجم: - نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: ..

28,000تومان

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

مؤلف: تیمور درزابی و دیگران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 458 ناشر: حتمی..

29,200تومان

طراحی و روش های تحقیق در مدیریت ورزشی

طراحی و روش های تحقیق در مدیریت ورزشی

مؤلف: پاتریک.د.اندرو و دیگران مترجم: هاشم کوزه چیان و دیگران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز..

27,500تومان

طرح با شکوه

طرح با شکوه

مؤلف: استفان هاوکینگ و ... مترجم: مرتضی گرجیان و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ:..

13,000تومان

فرمول های مهندسی عمران

فرمول های مهندسی عمران

مؤلف: بابک رییسینژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 272 ناشر: داست..

22,000تومان

مبانی علم حساب

مبانی علم حساب

مؤلف: گوتلوب فرگه مترجم: طالب جابری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

11,000تومان

مجموعه سوالات قواعد پژوهشگری،سنجش و آمار در تربیت بدنی

مجموعه سوالات قواعد پژوهشگری،سنجش و آمار در تربیت بدنی

مؤلف: دکتر ابوالفضل فراهانی مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 355..

20,000تومان

مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش

مؤلف: ابوالفضل فراهانی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: حتمی ..

8,000تومان

مقدمه ای بر اخلاق در پژوهش

مقدمه ای بر اخلاق در پژوهش

مؤلف: مهدی شهبازی،امیر عباسقلی پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 ناشر: حت..

15,000تومان

نظریه تحلیلی اعداد(ج2)

نظریه تحلیلی اعداد(ج2)

مؤلف: اپوستل مترجم: عالم زاده رحیم زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1376 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 244 ..

750تومان

پرسش هاینخستین(کتاب پنجم)عدد این صفر

پرسش هاینخستین(کتاب پنجم)عدد این صفر

مؤلف: حسین شیخ الاسلامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 152 ناشر: ..

5,800تومان

چگونه استعداد ریاضی کودکان را پرورش

چگونه استعداد ریاضی کودکان را پرورش

مؤلف: فرانسس موزلی و ... مترجم: مصطفی کریمی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعد..

3,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 43 (3 صفحه)