سیاسی ,اجتماعیدرباره علم شناختی امیرکبیر

درباره علم شناختی امیرکبیر

مؤلف: جوادحاتمی ناشر: امیرکبیر..

8,000تومان

درجست وجوی جامعه بلندمدت نشرنی

درجست وجوی جامعه بلندمدت نشرنی

مؤلف: کریم ارغنده پور ناشر: نشرنی..

5,000تومان

درسهایی ازجامعه شناسی پی یربوردیو آگاه

درسهایی ازجامعه شناسی پی یربوردیو آگاه

مؤلف: پاتریس بون ویتز مترجم: جهانگیرجهانگیری ناشر: آگاه..

8,000تومان

درقلمروانسان شناسی رقعی افکار

درقلمروانسان شناسی رقعی افکار

مؤلف: محمدحسین باجلان فرخی ناشر: افکار..

8,500تومان

دموکراتیکشدن فرهنگ نشرنی

دموکراتیکشدن فرهنگ نشرنی

مؤلف: کارل مانهایم مترجم: پرویزاجلالی ناشر: نشرنی..

8,000تومان

ده پرسش ازدیدگاه جامعه شناسی(چ7) نشرنی

ده پرسش ازدیدگاه جامعه شناسی(چ7) نشرنی

مؤلف: شارون مترجم: صبوری ناشر: نشرنی..

18,000تومان

دولت-فسادوفرصتهای اجتماعی نقش ونگار

دولت-فسادوفرصتهای اجتماعی نقش ونگار

مؤلف: رابرت کاکس/استیوارت هال مترجم: راغفر ناشر: نقش ونگار..

12,000تومان

راهنمای سنجش وتحقیقات اجتماعی(دلبرت میلر) نشرنی

راهنمای سنجش وتحقیقات اجتماعی(دلبرت میلر) نشرنی

مؤلف: دلبرت میلر مترجم: هوشنگ نایبی ناشر: نشرنی..

38,000تومان

رفاه(مفاهیم علوم اجتماعی12 آشیان

رفاه(مفاهیم علوم اجتماعی12 آشیان

مؤلف: نورمن بری مترجم: محمدرضافرهادی پور ناشر: آشیان..

4,800تومان

روزی روزگاری فوتبال چشمه

روزی روزگاری فوتبال چشمه

مؤلف: حمیدرضاصدر ناشر: نشرچشمه..

25,000تومان

روش تحقیق درعلوم اجتماعی توتیا

روش تحقیق درعلوم اجتماعی توتیا

مؤلف: کیوی/وان کامپنهود مترجم: عبدالحسین نیکگهر ناشر: توتیا..

18,000تومان

روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی (جلد1) پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگ
روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی(جلد2)علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی(جلد3) ساروخانی دوران

روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی(جلد3) ساروخانی دوران

مؤلف: ساروخانی ناشر: دیدآور..

7,500تومان

زبان ترجمه وارتباط فرهنگ ها مرکز

زبان ترجمه وارتباط فرهنگ ها مرکز

مؤلف: حسین یعقوبی ناشر: نشرمرکز..

2,000تومان

زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی علمی

زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی علمی

مؤلف: لیوئیس کوزر مترجم: محسن ثلاثی ناشر: علم وعلمی وسخن..

33,000تومان

زیویه شهرهای ایران نویدشیراز

زیویه شهرهای ایران نویدشیراز

مؤلف: جاناتان اچ ترنر مترجم: عبدالعلی لهسائی زاده ناشر: نویدشیراز..

12,000تومان

ساختاراجتماعی(مفاهیم علوم اجتماعی14)آشیان

ساختاراجتماعی(مفاهیم علوم اجتماعی14)آشیان

مؤلف: خوزه لوپز مترجم: یوسف صفاری ناشر: آشیان..

6,500تومان

ساختاربندی(مفاهیم علوم اجتماعی8)آشیان

ساختاربندی(مفاهیم علوم اجتماعی8)آشیان

مؤلف: جان پارکر مترجم: امیرعباس سعیدی ناشر: آشیان..

9,500تومان

سوژه استیلا وقدرت (چ3) نشرنی

سوژه استیلا وقدرت (چ3) نشرنی

مؤلف: پیتر میلر مترجم: نیکو سرخوش ناشر: نشرنی..

26,000تومان

نمایش 41 تا 60 از 110 (6 صفحه)