علمی تخیلیانسان ها و بیگانگان

انسان ها و بیگانگان

مؤلف: پیمان اسماعیلیان خامنه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 تعداد صفحات: 240 ناشر: رشد..

9,900تومان

تار و پود حیات

تار و پود حیات

مؤلف: فریتیوف کاپرا مترجم: پیمان اسماعیلیان خامنه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 تعداد صفحات: 392 نا..

15,000تومان

جنگ با روبات ها

جنگ با روبات ها

مؤلف: پیمان اسماعیلیان خامنه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 تعداد صفحات: 272 ناشر: رشد..

11,000تومان

منطقه مصیبت زده شهر

منطقه مصیبت زده شهر

مؤلف: جی جی. بالارد مترجم: علی اصغر بهرامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1380 تعداد صفحات: 240 ناشر: رشد..

9,000تومان

همه چیز فرو می پاشد

همه چیز فرو می پاشد

مؤلف: چی نوا آچی بی مترجم: علی اصغر بهرامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1380 تعداد صفحات: 232 ناشر: رشد..

9,000تومان

پایان ابدیت

پایان ابدیت

مؤلف: ایزاک آسیموف مترجم: پیمان اسماعیلیان خامنه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 تعداد صفحات: 280 ناش..

11,000تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)