اجتماعی1001نکته که هر مادری باید بداند

1001نکته که هر مادری باید بداند

مؤلف: هری هریسون مترجم: علی معتمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات:..

6,000تومان

1001نکته که هر پدری باید بداند

1001نکته که هر پدری باید بداند

مؤلف: هری هریسون مترجم: علی معتمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات:..

6,000تومان

101 مکانیسم دفاعی (ذهن چگونه از خود دفاع می کند)

101 مکانیسم دفاعی (ذهن چگونه از خود دفاع می کند)

مؤلف: جی اس. بلک من مترجم: سیده زینب فرزادفرد ، دکتر محمود دژکام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعدا..

15,000تومان

10کار احمقانهکه زندگیزن هارا خراب میکند

10کار احمقانهکه زندگیزن هارا خراب میکند

مؤلف: لورا شلزینگر مترجم: شهروز فرهنگ بیگوند نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تع..

6,000تومان

10کار احمقانهکه زندگیزن وشوهرراخراب

10کار احمقانهکه زندگیزن وشوهرراخراب

مؤلف: لورا شلزینگر مترجم: مینو غفاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحا..

6,000تومان

12 اصل یاددهی-یادگیری در عمل

12 اصل یاددهی-یادگیری در عمل

مؤلف: رنیت ناملا کین و ... مترجم: اصغر نوری امام زاده ای نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تی..

7,500تومان

13 فاجعه انسان در ساخت محیط زیست

13 فاجعه انسان در ساخت محیط زیست

مؤلف: سام حایری پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 200 ناشر: نشرش..

8,500تومان

23 نکته مکتوم سرمایهداری(مخملین،ج6)

23 نکته مکتوم سرمایهداری(مخملین،ج6)

مؤلف: ها-جون چنگ مترجم: میرمحمود نبوی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعد..

19,000تومان

365 راه سبز زیستن برای بچه ها

365 راه سبز زیستن برای بچه ها

مؤلف: شری اَمسِل مترجم: مرجان فرجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 256 ناشر: رشد..

13,000تومان

آئین شهریاری در گاهان زرتشت

آئین شهریاری در گاهان زرتشت

مؤلف: محمودرضا محمودی زاده دهبارزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: ..

27,000تومان

آئین های شفا

آئین های شفا

مؤلف: علیرضاملکراه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 440 ناشر: افکار..

17,500تومان

آب پنهان(نگاهیمتفاوت،جلددوم)

آب پنهان(نگاهیمتفاوت،جلددوم)

مؤلف: تونی آلن مترجم: آرش حسینیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 550 تعداد صفحات: 2..

18,000تومان

آبادان شهر رویاهای من

آبادان شهر رویاهای من

مؤلف: هوشنگ شیر مردی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 140 ناشر: فرهنگ مانا..

7,800تومان

آداب معاشرت برای همه

آداب معاشرت برای همه

مؤلف: ماری میچل، جان کور مترجم: ژاله طاهرنسب نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تع..

15,000تومان

آدام اسمیت و ثروت ملل

آدام اسمیت و ثروت ملل

مؤلف: محمد علی همایون کاتوزیان نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 204 ناشر: ..

9,000تومان

آرایش مد و بهره کشی از زنان

آرایش مد و بهره کشی از زنان

مؤلف: جوزف هنسن و ... مترجم: افشنگ مقصودی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعدا..

20,000تومان

آریان به گرد یک درفش

آریان به گرد یک درفش

مؤلف: کاوه بیات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 800 تعداد صفحات: 586 ناشر: پردیس دان..

30,000تومان

آزادی

آزادی

مؤلف: نیک استیونسون مترجم: مرضیه ملکشاهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

6,000تومان

آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل

آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل

مؤلف: سعید رهائی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 663 ناشر: دانشگاه ..

21,500تومان

آزادی زنان

آزادی زنان

مؤلف: ایولین رید مترجم: افشنگ مقصودی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحا..

15,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 1166 (59 صفحه)