اجتماعیآزمون های استخدامی مدیریت

آزمون های استخدامی مدیریت

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 280 نا..

11,500تومان

آزمون های استخدامی مهندسی برق

آزمون های استخدامی مهندسی برق

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 376 نا..

14,000تومان

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 208 نا..

12,000تومان

آسیا در برابر غرب(داریوش شایگان)

آسیا در برابر غرب(داریوش شایگان)

مؤلف: داریوش شایگان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2200 تعداد صفحات: 284 ناشر: فرزا..

30,000تومان

آسیب شناسی حاشیه نشینی در تهران

آسیب شناسی حاشیه نشینی در تهران

مؤلف: بهرام بیات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 204 ناشر: نشرشهر..

5,000تومان

آسیب شناسی زندان

آسیب شناسی زندان

مؤلف: علی شمس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 344 ناشر: جامعه شناس..

23,000تومان

آسیب شناسی فرهنگی در ایران

آسیب شناسی فرهنگی در ایران

مؤلف: رضا صالحی امیری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 344 ناشر: قق..

15,000تومان

آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی

آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی

مؤلف: علی پایا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 353 ناشر: طرح..

20,000تومان

آسیب های شهری در تهران

آسیب های شهری در تهران

مؤلف: عقیل دغاقله و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 280 ناشر: ..

15,000تومان

آشنایی با سند چشم انداز

آشنایی با سند چشم انداز

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز ناشر: امیرکبیر خلاصه کتاب:آشنایی با سند چشم انداز آین..

1,500تومان

آشوب جهانی عشق

آشوب جهانی عشق

مؤلف: جودیت تریس مترجم: محمد معماریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 500 تعداد صفح..

29,000تومان

آشوب در سیاست جهان

آشوب در سیاست جهان

مؤلف: جیمز روزنا مترجم: علیرضا طیب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 624 ناشر: ر..

39,500تومان

آشوویتس یکتا

آشوویتس یکتا

مؤلف: ارنست نولته و... مترجم: مهدی تدینی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 600 تعداد ص..

17,000تومان

آفت امریکایی برملاسازی امپراتوری امریکا

آفت امریکایی برملاسازی امپراتوری امریکا

مؤلف: جان بلامی مترجم: احسان شاقاسمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 296 ..

6,700تومان

آفتاب مهتاب(آتشی)

آفتاب مهتاب(آتشی)

مؤلف: کاثلین سیروس مترجم: منوچهرآتشی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 52 ناشر: ..

1,000تومان

آقای سفیر(سفیرپیشین ایران درسازمان ملل متحد)

آقای سفیر(سفیرپیشین ایران درسازمان ملل متحد)

مؤلف: محمدمهدی راجی نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 368 ناشر: نی..

20,000تومان

آماده سازی شهر برای کودکان

آماده سازی شهر برای کودکان

مؤلف: اسماعیل شیعه نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 236 ناشر: نشرشه..

4,000تومان

آمار ریاضی

آمار ریاضی

مؤلف: جواد بهبودیان نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 288 ناشر: امیرکبیر..

4,000تومان

آمریکا اورشلیم جدید

آمریکا اورشلیم جدید

مؤلف: مایکل کاینز پایپر مترجم: علی پاک سرشت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2500 تع..

25,000تومان

آمریکا حقوق بشر و ایران

آمریکا حقوق بشر و ایران

مؤلف: علیعسگر رضایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 238 ناشر: شاپو..

10,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 1067 (54 صفحه)