اجتماعیآزادی و تاریخ

آزادی و تاریخ

مؤلف: جواد میری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 212 ناشر: نقد فرهن..

15,000تومان

آزادی(مقدمه به همراه گزیده ی متون)

آزادی(مقدمه به همراه گزیده ی متون)

مؤلف: نایجل واربرتون مترجم: یاشار جیرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ..

26,000تومان

آزمون های استتخدامی بانکها

آزمون های استتخدامی بانکها

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 288 نا..

18,000تومان

آزمون های استخدامی مدیریت

آزمون های استخدامی مدیریت

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 280 نا..

11,500تومان

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 208 نا..

12,000تومان

آسیا در برابر غرب(داریوش شایگان)

آسیا در برابر غرب(داریوش شایگان)

مؤلف: داریوش شایگان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2200 تعداد صفحات: 284 ناشر: فرزا..

30,000تومان

آسیب شناسی تشکیلات احزاب

آسیب شناسی تشکیلات احزاب

مؤلف: محمدمسعودسلامتی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 104 ناشر: پایان..

3,500تومان

آسیب شناسی حاشیه نشینی در تهران

آسیب شناسی حاشیه نشینی در تهران

مؤلف: بهرام بیات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 204 ناشر: نشرشهر..

5,000تومان

آسیب شناسی فرهنگی در ایران

آسیب شناسی فرهنگی در ایران

مؤلف: رضا صالحی امیری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 344 ناشر: قق..

15,000تومان

آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی

آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی

مؤلف: علی پایا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 353 ناشر: طرح..

20,000تومان

آشنایی با سند چشم انداز

آشنایی با سند چشم انداز

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز ناشر: امیرکبیر خلاصه کتاب:آشنایی با سند چشم انداز آین..

1,500تومان

آشوب جهانی عشق

آشوب جهانی عشق

مؤلف: جودیت تریس مترجم: محمد معماریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 500 تعداد صفح..

29,000تومان

آشوب در سیاست جهان

آشوب در سیاست جهان

مؤلف: جیمز روزنا مترجم: علیرضا طیب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 624 ناشر: ر..

39,500تومان

آشوویتس یکتا

آشوویتس یکتا

مؤلف: ارنست نولته و... مترجم: مهدی تدینی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 600 تعداد ص..

17,000تومان

آفت امریکایی برملاسازی امپراتوری امریکا

آفت امریکایی برملاسازی امپراتوری امریکا

مؤلف: جان بلامی مترجم: احسان شاقاسمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 296 ..

6,700تومان

آفتاب مهتاب(آتشی)

آفتاب مهتاب(آتشی)

مؤلف: کاثلین سیروس مترجم: منوچهرآتشی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 52 ناشر: ..

1,000تومان

آماده سازی شهر برای کودکان

آماده سازی شهر برای کودکان

مؤلف: اسماعیل شیعه نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 236 ناشر: نشرشه..

4,000تومان

آمار ریاضی

آمار ریاضی

مؤلف: جواد بهبودیان نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 288 ناشر: امیرکبیر..

4,000تومان

آمایش شهری(باتاکیدبرتوسعه حمل ونقل )

آمایش شهری(باتاکیدبرتوسعه حمل ونقل )

مؤلف: احمد پور احمد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 تیراژ: 600 تعداد صفحات: 237 ناشر: نشرشهر..

18,000تومان

آمریکا اورشلیم جدید

آمریکا اورشلیم جدید

مؤلف: مایکل کاینز پایپر مترجم: علی پاک سرشت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2500 تع..

25,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 1166 (59 صفحه)