اجتماعیاصول و مکاتب جامعه شناسی ورزش

اصول و مکاتب جامعه شناسی ورزش

مؤلف: بهرام قدیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 160 ناشر: جامعه ..

8,000تومان

اصول و نکات کلیدی مطالعه یادگیری برنامه ریزیدرسی

اصول و نکات کلیدی مطالعه یادگیری برنامه ریزیدرسی

مؤلف: دکترمرتضی حاج بابائی نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2600 تعداد صفحات: 168 نا..

13,000تومان

اطلاعات و جامعه

اطلاعات و جامعه

مؤلف: محمدرضا داورپناه و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 256 ن..

18,000تومان

اطلاعات و مستندسازی(بخش دوم)

اطلاعات و مستندسازی(بخش دوم)

مؤلف: موسسه استاندارد بریتانیا مترجم: زهرا دهسرائی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1..

7,000تومان

اعترافات آقای ایکس

اعترافات آقای ایکس

مؤلف: رابرت آتکینسون مترجم: سمانه حافظینیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعدا..

7,000تومان

افسوس نمیخوریم(زندگیمردمکره شمالی)

افسوس نمیخوریم(زندگیمردمکره شمالی)

مؤلف: باربارا دمیک مترجم: حسین شهرابی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعد..

20,000تومان

افکار عمومی

افکار عمومی

مؤلف: ژودیت لازار مترجم: مرتضی کتبی نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات..

12,000تومان

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

مؤلف: محمد دادگران نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 211 ناشر: مروارید..

11,000تومان

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران

مؤلف: سعید خاورینژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 287 ناشر: دنی..

15,000تومان

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران(دنیایاقتصاد)

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران(دنیایاقتصاد)

مؤلف: سعید خاورینژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 287 ناش..

15,000تومان

اقتصاد شهری و اقتصاد املاک و مستغلات

اقتصاد شهری و اقتصاد املاک و مستغلات

مؤلف: جان اف مک دونالد مترجم: علی حسن زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعدا..

18,000تومان

اقتصاد مقاومتی (زمینه ها _ راهکارها)

اقتصاد مقاومتی (زمینه ها _ راهکارها)

مؤلف: آیت الله عباسعلی اختری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 366 ناشر: ام..

17,500تومان

اقتصاد و آرمان شهر

اقتصاد و آرمان شهر

مؤلف: جفری هاجسن مترجم: آرش طهماسبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

30,000تومان

الهیات سیاسی(بخش1)

الهیات سیاسی(بخش1)

مؤلف: کارل اشمیت مترجم: لیلا چمن خواه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفح..

5,500تومان

الهیات و نظریه اجتماعی

الهیات و نظریه اجتماعی

مؤلف: جان میلبنک مترجم: شهناز مسمی پرست نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 500 تعداد ..

62,000تومان

الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران

الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران

مؤلف: رضا صالحی امیری و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 280 نا..

17,000تومان

امریکای فوق سری(نظام اطلاعاتیوامنیتی)

امریکای فوق سری(نظام اطلاعاتیوامنیتی)

مؤلف: دانا پریست و ... مترجم: هرمز همایون پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 ت..

15,000تومان

امواج زمان

امواج زمان

مؤلف: ک.آر.دارک مترجم: محمود هاشمی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

11,000تومان

امپریالیسم در قرن بیست و یکم

امپریالیسم در قرن بیست و یکم

مؤلف: جان اشمیت و... مترجم: داود جلیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

13,000تومان

امپریالیسم سایبر

امپریالیسم سایبر

مؤلف: بوساابو مترجم: دکترپرویزعلوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 473 ناشر: ث..

4,500تومان

نمایش 101 تا 120 از 1067 (54 صفحه)