اجتماعیامید علیه امید(روشنفکران روسیه)

امید علیه امید(روشنفکران روسیه)

مؤلف: نادژدا ماندلشتام مترجم: بیژن اشتری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد ..

50,000تومان

امید(کتاب راهنمایلبخندزدن دربدترین شرایط زندگی)

امید(کتاب راهنمایلبخندزدن دربدترین شرایط زندگی)

مؤلف: رامین کارگر مترجم: رامین کارگر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 125 ناشر:..

8,000تومان

انجمن های سری

انجمن های سری

مؤلف: سیلویا براون مترجم: عباس علی زارعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 216 ن..

4,500تومان

اندیشه ایرانشهری در عصر اسلامی

اندیشه ایرانشهری در عصر اسلامی

مؤلف: دکتر تقی رستم وندی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 484 ناشر: امیرکب..

20,000تومان

اندیشه سیاسی عرب(دوره معاصر)

اندیشه سیاسی عرب(دوره معاصر)

مؤلف: انور عبدالملک مترجم: احمد موثقی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحا..

14,000تومان

اندیشه عدالت

اندیشه عدالت

مؤلف: آمارتیاسین مترجم: وحید محمودی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

18,000تومان

اندیشه عرب در عصر لیبرالیسم

اندیشه عرب در عصر لیبرالیسم

مؤلف: آلبرت حورانی مترجم: علی شمس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: ..

20,000تومان

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی

مؤلف: پیتر کیویستو مترجم: منوچهر صبوری نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صف..

14,000تومان

اندیشهی اجتماعی گئورگ زیمل

اندیشهی اجتماعی گئورگ زیمل

مؤلف: هرست هله مترجم: شهناز مسمی پرست نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 206 ناشر:..

13,500تومان

انزوای اجتماعی در جامعهی مدرن

انزوای اجتماعی در جامعهی مدرن

مؤلف: رلوف هورتولانوس و ... مترجم: لیلا فلاحی سرابی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز ت..

24,000تومان

انسان تک ساحتی

انسان تک ساحتی

مؤلف: هربرت مارکوز مترجم: محسن مویدی نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 259 ..

11,000تومان

انسان شناسان بزرگ

انسان شناسان بزرگ

مؤلف: رابرت گوردون و دیگران مترجم: زهرا ابطحی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعدا..

28,000تومان

انسان شناسی

انسان شناسی

مؤلف: مارک اوژه و ... مترجم: ناصر فکوهی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

6,000تومان

انسان شناسی سیاسی

انسان شناسی سیاسی

مؤلف: کلود ریویر مترجم: ناصر فکوهی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 220 تعداد صفحات: ..

20,000تومان

انسان شناسی فرهنگی شهر تهران

انسان شناسی فرهنگی شهر تهران

مؤلف: گروه نویسندگان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 516 ناشر: تیسا توضیحات تکم..

35,000تومان

انسان شناسی مدرن در ایران معاصر

انسان شناسی مدرن در ایران معاصر

مؤلف: نعمت الله فاضلی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 280 ناشر: نسل..

14,000تومان

انسان شناسی(نی)

انسان شناسی(نی)

مؤلف: مارک اوژه و ... مترجم: ناصر فکوهی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ت..

6,000تومان

انسان طاغی

انسان طاغی

مؤلف: آلبر کامو مترجم: مهبد ایرانی طلب نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد ص..

24,000تومان

انسان و جامعه(2ج)نظریه سیاسیواجتماعی

انسان و جامعه(2ج)نظریه سیاسیواجتماعی

مؤلف: جان پلامناتز مترجم: کاظم فیروزمند نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2000 تعداد ص..

65,000تومان

انقلاب آرام(درآمدیبرتحول فرهنگ سیاسی)

انقلاب آرام(درآمدیبرتحول فرهنگ سیاسی)

مؤلف: محمدرضا شریف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1381 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 202 ناشر: روزنه..

9,500تومان

نمایش 121 تا 140 از 1067 (54 صفحه)