فیزیکنظریه نسبیت چیست ؟

نظریه نسبیت چیست ؟

مولف/مترجم:لاندو/رضوى زاده ناشر: انگیزه..

2,000تومان

نظریه های تاثیر گذار در علم فیزیک

نظریه های تاثیر گذار در علم فیزیک

مؤلف: جوان بیکر مترجم: مائده فضل علیزاده و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000..

16,000تومان

نظریه گروهها و فضاهای برداری در فیزیک

نظریه گروهها و فضاهای برداری در فیزیک

مولف/مترجم:ایشام/جعفری زاده ناشر: دانشگاه تبریز..

550تومان

نظریهی ریسمان(دامیز)

نظریهی ریسمان(دامیز)

مؤلف: اندرو زیمرمن جونز و ... مترجم: مریم ذوقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 ..

28,500تومان

نورشناسی نوین

نورشناسی نوین

مولف/مترجم:خوارزمى-احمدى ناشر: دانشگاه امام حسین..

2,500تومان

نگرشی نوین بر مکانیک تحلیلی ج2

نگرشی نوین بر مکانیک تحلیلی ج2

مولف/مترجم:احمدی آذر سال چاپ: 91 ناشر: دانشگاه امام حسین..

21,000تومان

پختستان

پختستان

مؤلف: ادوین ابوت مترجم: منوچهر انور نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 172 ناشر:..

25,000تومان

پیشرفتهای ابررسانایی دمای بالا ج 1

پیشرفتهای ابررسانایی دمای بالا ج 1

مولف/مترجم:اخوان - یمنى ناشر: دانشگاه صنعتی شریف..

3,300تومان

چشم اندازها(انقلاب علم درقرن بیست ویکم)

چشم اندازها(انقلاب علم درقرن بیست ویکم)

مؤلف: میچیو کاکو مترجم: یوسف اردبیلی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 660 تعداد صفحا..

28,000تومان

کتاب جامع و خودآموز روش های ریاضی در فیزیک

کتاب جامع و خودآموز روش های ریاضی در فیزیک

مولف/مترجم:آرفکن/اصل هاشمی سال چاپ: 92 ناشر: آراکس..

19,000تومان

نمایش 181 تا 190 از 190 (10 صفحه)