فیزیکاصول فیزیک (مکانیک) ج 1 (ویرایش9)

اصول فیزیک (مکانیک) ج 1 (ویرایش9)

مولف/مترجم:هالیدى/گلستانیان سال چاپ: 91 ناشر: مبتکران..

24,000تومان

اصول مقدماتی فوتونیک مجتمع

اصول مقدماتی فوتونیک مجتمع

مولف/مترجم:لیفانته / مرادی سال چاپ: 92 ناشر: مرسل ..

12,500تومان

الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش3)

الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش3)

مولف/مترجم:جکسون / بهتاج سال چاپ: 92 ناشر: نیاز دانش..

21,000تومان

الکترودینامیک کوانتومی

الکترودینامیک کوانتومی

مولف/مترجم:فاینمن / باغینى ناشر: دانشگاه صنعتى شریف..

750تومان

الکترومغناطیس پیشرفته

الکترومغناطیس پیشرفته

مولف/مترجم:ابریشمیان سال چاپ: 92 ناشر: دانشگاه خواجه نصیر..

23,000تومان

الکترونیک لیزر

الکترونیک لیزر

مولف/مترجم:وردین / مروج ناشر: دانشگاه صنعتى شریف..

20,000تومان

الکتریسیته

الکتریسیته

مولف/مترجم:چوآت / رستگار سال چاپ: 91 ناشر: فاطمی..

3,500تومان

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

مولف/مترجم:اردستانی-داودی سال چاپ: 91 ناشر: فاطمی..

18,000تومان

الکتریسیته و مغناطیس

الکتریسیته و مغناطیس

مولف/مترجم:نایفه-براسل/جلیلیان سال چاپ: 91 ناشر: صفار..

34,000تومان

اندازه گیری و کالیبراسیون دما

اندازه گیری و کالیبراسیون دما

مولف/مترجم:نیکولاس / آذرپرا سال چاپ: 91 ناشر: نص..

12,000تومان

اپتیک تجربی

اپتیک تجربی

مولف/مترجم:کشاورز-هنرآسا سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

5,500تومان

بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی مکانیک

بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی مکانیک

مولف/مترجم:ابوالحسنى ناشر: آراکس..

11,500تومان

بلور شناسی

بلور شناسی

مولف/مترجم:محمدباقر فتحی سال چاپ: 94 ناشر: کتاب دانشگاهی..

17,000تومان

بیناب نمای لیزری - جلد اول - اصول پایه ولفگانگ دمترودر

بیناب نمای لیزری - جلد اول - اصول پایه ولفگانگ دمترودر

مولف/مترجم:احمد مطهری نیا سال چاپ: 92 ناشر: موعود صادق..

19,500تومان

تابش فرابنفش

تابش فرابنفش

مولف/مترجم:حسین پور فیضی ناشر: دانشگاه تبریز..

1,000تومان

تاریخچه کوتاهتر زمان

تاریخچه کوتاهتر زمان

مولف/مترجم:هاوکینگ/ خزانه سال چاپ: 92 ناشر: فاطمى..

10,000تومان

تجزیه و تحلیل الکترودینامیک کلاسیک

تجزیه و تحلیل الکترودینامیک کلاسیک

مولف/مترجم:کریم زاده سال چاپ: 92 ناشر: فدک ایساتیس..

7,500تومان

تحلیل و تشریح مسائل مکانیک کوانتومی زتیلی

تحلیل و تشریح مسائل مکانیک کوانتومی زتیلی

مولف/مترجم:اسکویی سال چاپ: 91 ناشر: علوم پویا..

13,500تومان

تحلیل و تشریح مسایل مبانی فیزیک نوین

تحلیل و تشریح مسایل مبانی فیزیک نوین

مولف/مترجم:سلز-وایدنر/اسکویی سال چاپ: 93 ناشر: امید انقلاب..

9,000تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک

تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک

مولف/مترجم:زیمانسکی/اسکوی سال چاپ: 93 ناشر: علوم پویا..

10,000تومان

نمایش 41 تا 60 از 190 (10 صفحه)