فیزیکتحلیل و تشریح کامل مسایل آشنایی با نسبیت خاص

تحلیل و تشریح کامل مسایل آشنایی با نسبیت خاص

مولف/مترجم:رزنیک / اسکویی سال چاپ: 92 ناشر: علوم پویا..

6,500تومان

تحلیل/تشریح مسائل مبانی فیزیک ج2: الکتریسیته و مغناطیس

تحلیل/تشریح مسائل مبانی فیزیک ج2: الکتریسیته و مغناطیس

مولف/مترجم:هالیدی/جنابی اسکویی سال چاپ: 91 ناشر: امید انقلاب..

13,000تومان

تحلیل/تشریح کامل مسائل فیزیک مفهومی: مکانیک

تحلیل/تشریح کامل مسائل فیزیک مفهومی: مکانیک

مولف/مترجم:هیوئیت/جنابی اسکوئی سال چاپ: 93 ناشر: امید انقلاب..

11,000تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

ترمودینامیک و مکانیک آماری

مولف/مترجم:گراینر/میرفندرسکی سال چاپ: 93 ناشر: نیازدانش..

25,000تومان

تشریح مسائل آشنایی با اپتیک

تشریح مسائل آشنایی با اپتیک

مولف/مترجم:بهارلو سال چاپ: 93 ناشر: امید انقلاب..

20,000تومان

تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش3)

تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش3)

مولف/مترجم:جکسون / بهتاج سال چاپ: 93 ناشر: نیاز دانش..

20,000تومان

تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک آرفکن ج 2

تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک آرفکن ج 2

مولف/مترجم:توکلیان سال چاپ: 92 ناشر: سها دانش..

15,000تومان

تشریح مسائل مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس(و10)(ج2)

تشریح مسائل مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس(و10)(ج2)

مولف/مترجم:هالیدی و../خوش بین.. سال چاپ: 94 ناشر: نیاز دانش..

30,000تومان

تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما شاره ها و نوسان (و10)(ج1)

تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما شاره ها و نوسان (و10)(ج1)

مولف/مترجم:هالیدی و .../خوش بین.. سال چاپ: 94 ناشر: نیاز دانش..

32,000تومان

تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک

تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک

مولف/مترجم:جکسون/مسلم زاده سال چاپ: 93 ناشر: آراکس..

22,000تومان

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

مولف/مترجم:چنگ/ امین لو سال چاپ: 92 ناشر: آراکس..

15,000تومان

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

مولف/مترجم:چنگ / جلالى سال چاپ: 92 ناشر: علمیران..

8,500تومان

تشریح کامل مسائل فیزیک (مکانیک)

تشریح کامل مسائل فیزیک (مکانیک)

مولف/مترجم:هالیدی/ثانوی خشنود سال چاپ: 91 ناشر: دانش نگار..

12,000تومان

تشریح کامل مسائل فیزیک پایه 1 (مکانیک و گرما)

تشریح کامل مسائل فیزیک پایه 1 (مکانیک و گرما)

مولف/مترجم:نیلفروشان سال چاپ: 91 ناشر: آذرباد..

6,000تومان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ج2

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ج2

مولف/مترجم:خوش بین-خوش نظر سال چاپ: 91 ناشر: آراکس..

17,000تومان

تونل زنی کوانتومی

تونل زنی کوانتومی

مولف/مترجم:رضوى ناشر: تکمیلی زنجان..

5,000تومان

جابلسا(زندگیدر جهان هایموازیما)

جابلسا(زندگیدر جهان هایموازیما)

مؤلف: عبدالرسول ملاح زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 80 ناشر: اتاق آبی..

4,000تومان

جامع ترین کتاب کمک آموزشی مکانیک تحلیلی (1)

جامع ترین کتاب کمک آموزشی مکانیک تحلیلی (1)

مولف/مترجم:ساجدی- عباسی سال چاپ: 91 ناشر: قانون مدار..

6,500تومان

حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز

حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز

مولف/مترجم:حریریزاده-بهارانچى سال چاپ: 92 ناشر: جهان جام جم..

8,800تومان

حل مسائل فیزیک هالیدی -رزنیک ج2

حل مسائل فیزیک هالیدی -رزنیک ج2

مولف/مترجم:لطفى - یاوری ناشر: دانشجو..

4,000تومان

نمایش 61 تا 80 از 190 (10 صفحه)