فیزیکحل مسائل مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس ج2 (و8)

حل مسائل مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس ج2 (و8)

مولف/مترجم:خوش بین خوش نظر سال چاپ: 93 ناشر: آراکس..

21,500تومان

حل مکانیک سایمون

حل مکانیک سایمون

مولف/مترجم:سایمون سال چاپ: 94 ناشر: امید انقلاب..

16,000تومان

حل کامل مسائل مبانی فیزیک ج1 (و10) 2014

حل کامل مسائل مبانی فیزیک ج1 (و10) 2014

مولف/مترجم:هالیدی / بهار سال چاپ: 93 ناشر: مبتکران..

34,000تومان

خواص الکترونی مواد

خواص الکترونی مواد

مولف/مترجم:هیومل/صالح پور ناشر: دانشگاه تبریز..

550تومان

خودآموز و حل مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

خودآموز و حل مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

مولف/مترجم:نعیمى - فتحعلیان سال چاپ: 93 ناشر: آراکس..

18,500تومان

دانستنیهای علم فیزیک

دانستنیهای علم فیزیک

مؤلف: ریچارد هموند مترجم: بهزاد منتظری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صف..

7,500تومان

دانش نامه(16)نسبیت

دانش نامه(16)نسبیت

مؤلف: راسل استانارد مترجم: پوریا ناظمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

9,000تومان

دانش نامه(19)هیچ

دانش نامه(19)هیچ

مؤلف: فرانک کلوز مترجم: شادی حامدی آزاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صف..

10,000تومان

دانش نامه(2)نظریهکوانتوم

دانش نامه(2)نظریهکوانتوم

مؤلف: جان پاکینگورن مترجم: ابوالفضل حقیری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

8,000تومان

دانشنامه فیزیک ج 3

دانشنامه فیزیک ج 3

مولف/مترجم:ابوکاظمی ناشر: تکمیلی زنجان..

30,000تومان

دانشنامه فیزیک ذرات بنیادی (بن سازه های ماده)

دانشنامه فیزیک ذرات بنیادی (بن سازه های ماده)

مولف/مترجم:ابو کاظمی سال چاپ: 91 ناشر: تکمیلی زنجان..

50,000تومان

دایره های مینایی(با سیدی)

دایره های مینایی(با سیدی)

مؤلف: امیرمحمد گمینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 366 ناشر: سین..

30,000تومان

درآمدی بر اختر فیزیک نوین

درآمدی بر اختر فیزیک نوین

مولف/مترجم:ریاضى - لقمان ناشر: آوند اندیشه..

3,000تومان

درسهایی از نظریه کوانتومی

درسهایی از نظریه کوانتومی

مولف/مترجم:ایشام/جعفری زاده ناشر: دانشگاه تبریز..

6,500تومان

دستورکار آزمایشگاه فیزیک پایه

دستورکار آزمایشگاه فیزیک پایه

مولف/مترجم:نحوی سال چاپ: 92 ناشر: دانشگاه پیام نور..

4,300تومان

دماسنجی

دماسنجی

مولف/مترجم:فرهادى ناشر: دانشگاه صنعتی شریف..

7,500تومان

راهنمای فیزیک دانشگاهی یانگ ج 3

راهنمای فیزیک دانشگاهی یانگ ج 3

مولف/مترجم:فروتن ناشر: علوم دانشگاهى..

7,000تومان

راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس راشدمحصل

راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس راشدمحصل

مولف/مترجم:حسنى-بنى شریف سال چاپ: 93 ناشر: کتاب دانشگاهى..

8,900تومان

راهنمای مسائل فیزیک حالت جامد

راهنمای مسائل فیزیک حالت جامد

مولف/مترجم:کیتل / افتخاری سال چاپ: 91 ناشر: کتاب دانشگاهى..

10,000تومان

راهنمای کامل فیزیک پایه 1 مکانیک بنسون

راهنمای کامل فیزیک پایه 1 مکانیک بنسون

مولف/مترجم:بهارى - شیرانى ناشر: پویش اندیشه..

3,500تومان

نمایش 81 تا 100 از 190 (10 صفحه)