فیزیکمبانی فوتونیک ج 1

مبانی فوتونیک ج 1

مولف/مترجم:ابریشمیان سال چاپ: 93 ناشر: خواجه نصیر..

35,000تومان

مبانی فیزیک (مکانیک) ویژه مهندسی و علوم پایه

مبانی فیزیک (مکانیک) ویژه مهندسی و علوم پایه

مولف/مترجم:صدیق مروستی سال چاپ: 91 ناشر: شباهنگ..

9,000تومان

مبانی فیزیک - مکانیک باCD، رنگی (ویرایش7)

مبانی فیزیک - مکانیک باCD، رنگی (ویرایش7)

مولف/مترجم:هالیدى-واکر/دیانى سال چاپ: 90 ناشر: نص..

12,000تومان

مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس(و10) (ج2)

مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس(و10) (ج2)

مولف/مترجم:هالیدی و../خوش بین.. سال چاپ: 93 ناشر: نیاز دانش..

28,000تومان

مبانی فیزیک ج 1 (و10) مکانیک و گرما

مبانی فیزیک ج 1 (و10) مکانیک و گرما

مولف/مترجم:هالیدی/ خوش بین سال چاپ: 93 ناشر: نیاز دانش..

28,000تومان

مبانی فیزیک ج 2 : الکتریسیته و مغناطیس (و10) تمام رنگی

مبانی فیزیک ج 2 : الکتریسیته و مغناطیس (و10) تمام رنگی

مولف/مترجم:هالیدی و .../ جلیلیان و... سال چاپ: 93 ناشر: اشراقی..

25,000تومان

مبانی فیزیک ج1 (و10) 2014

مبانی فیزیک ج1 (و10) 2014

مولف/مترجم:هالیدی/گلستانیان سال چاپ: 93 ناشر: مبتکران..

24,000تومان

مبانی فیزیک ج2 (و9) 2014

مبانی فیزیک ج2 (و9) 2014

مولف/مترجم:هالیدی/گلستانیان سال چاپ: 92 ناشر: مبتکران..

13,000تومان

مبانی فیزیک و نحوه عملکرد MRI

مبانی فیزیک و نحوه عملکرد MRI

مولف/مترجم:دنگ کو سال چاپ: 91 ناشر: علوم پویا..

13,500تومان

مبانی لیزر جلد اول

مبانی لیزر جلد اول

مولف/مترجم:ویلیام سیلفست سال چاپ: 93 ناشر: مولف..

14,000تومان

مبانی محاسبات و اطلاعات کوانتومی (ج1: مفاهیم اساسی)

مبانی محاسبات و اطلاعات کوانتومی (ج1: مفاهیم اساسی)

مولف/مترجم:بننتی و../خواجوی سال چاپ: 91 ناشر: دانشگاه امام رضا..

14,500تومان

مرجع کامل فرمول های فیزیک کمبریج

مرجع کامل فرمول های فیزیک کمبریج

مولف/مترجم:ووان / اسکویی سال چاپ: 92 ناشر: امید انقلاب..

16,000تومان

مسایلی در مکانیک کوانتومی

مسایلی در مکانیک کوانتومی

مولف/مترجم:تامواکیس/نصرتی سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

15,000تومان

معرفی روش پتانسیل خودزا

معرفی روش پتانسیل خودزا

مولف/مترجم:بیت اللهی-رودسری ناشر: رودسری..

5,000تومان

مغناطیس سنجهای فلاکس گیتی تحقیقات فضایی

مغناطیس سنجهای فلاکس گیتی تحقیقات فضایی

مولف/مترجم:موسمان و./کیانفر سال چاپ: 92 ناشر: دانشگاه امام حسین..

30,000تومان

مقدمه ای بر الکترو دینامیک (و4)

مقدمه ای بر الکترو دینامیک (و4)

مولف/مترجم:گریفیتث / بهتاج سال چاپ: 93 ناشر: نیاز دانش..

25,000تومان

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده ج1

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده ج1

مولف/مترجم:چن / سبحانیان ناشر: دانشگاه تبریز..

12,000تومان

مقدمه ای بر نانو فناوری

مقدمه ای بر نانو فناوری

مولف/مترجم:رحمانی-قربانپور سال چاپ: 93 ناشر: کتاب دانشگاهى..

14,000تومان

مقدمه ای بر نانو فناوری

مقدمه ای بر نانو فناوری

مولف/مترجم:پول و../تقوی نیا ناشر: دانشگاه صنعتی شریف..

10,000تومان

مقدمه ای بر نانو فناوری

مقدمه ای بر نانو فناوری

مولف/مترجم:پول-آونس/گلابی ناشر: دانشگاه تبریز..

12,000تومان

نمایش 141 تا 160 از 190 (10 صفحه)