فیزیکمقدمه ای بر نانو لوله های کربنی

مقدمه ای بر نانو لوله های کربنی

مولف/مترجم:زبرجد - احمدپور سال چاپ: 91 ناشر: واژگان خرد..

7,500تومان

مقدمه ای بر نانوکامپوزیت ها و نانولوله ها با CD

مقدمه ای بر نانوکامپوزیت ها و نانولوله ها با CD

مولف/مترجم:رحمانی- قربانپور سال چاپ: 93 ناشر: کتاب دانشگاهى..

14,000تومان

مقدمه ای بر نظریه و کاربردهای مکانیک کوانتومی

مقدمه ای بر نظریه و کاربردهای مکانیک کوانتومی

مولف/مترجم:امنون-یاریو/صفرى ناشر: دانشگاه تبریز..

1,170تومان

مقدمه ای بر نورشناخت نانو ساختار نیمرسانا

مقدمه ای بر نورشناخت نانو ساختار نیمرسانا

مولف/مترجم:رهدار - امیری سال چاپ: 92 ناشر: سروش دانش..

12,000تومان

مهندسی خورشیدی فرایندهای حرارتی (اصول و مبانی)

مهندسی خورشیدی فرایندهای حرارتی (اصول و مبانی)

مولف/مترجم:دافی-بیکمن/خلجی سال چاپ: 93 ناشر: نوآور ..

27,000تومان

مهندسی خورشیدی فرایندهای حرارتی(کاربرد و روشها)

مهندسی خورشیدی فرایندهای حرارتی(کاربرد و روشها)

مولف/مترجم:دافی-بیکمن/خلجی سال چاپ: 92 ناشر: نوآور..

23,000تومان

موج برهای اپتیکی و کهموجی

موج برهای اپتیکی و کهموجی

مولف/مترجم:نایجل / رضوان ناشر: دانشگاه تبریز..

600تومان

مکانیک (ویرایش جدید)

مکانیک (ویرایش جدید)

مولف/مترجم:سایمون/نیرومندراد ناشر: دانشگاه صنعتی شریف..

13,000تومان

مکانیک آماری (و3)

مکانیک آماری (و3)

مولف/مترجم:پاتریا / بهتاج سال چاپ: 93 ناشر: نیاز دانش..

16,000تومان

مکانیک آماری همراه با حل مسائل

مکانیک آماری همراه با حل مسائل

مولف/مترجم:پاتریا / زمردیان سال چاپ: 92 ناشر: واژگان خرد..

10,500تومان

مکانیک تحلیلی (ویرایش7)

مکانیک تحلیلی (ویرایش7)

مولف/مترجم:فولز و../ملک زاده سال چاپ: 93 ناشر: نما..

20,000تومان

مکانیک سیستمها مکانیک تحلیلی نسبیت خاص

مکانیک سیستمها مکانیک تحلیلی نسبیت خاص

مولف/مترجم:رکار / سبحانیان ناشر: دانشگاه تبریز..

120تومان

مکانیک کلاسیک به همراه تمرین ها و حل مسائل

مکانیک کلاسیک به همراه تمرین ها و حل مسائل

مولف/مترجم:مورین / بهتاج سال چاپ: 92 ناشر: نیاز دانش..

20,000تومان

مکانیک کوانتومی

مکانیک کوانتومی

مؤلف: مارکوس چان مترجم: ابوالفضل حقیری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

18,000تومان

مکانیک کوانتومی (مفاهیم و کاربردها) ویراست دوم

مکانیک کوانتومی (مفاهیم و کاربردها) ویراست دوم

مولف/مترجم:زتیلی/بهتاج و.. سال چاپ: 93 ناشر: نیاز دانش..

23,500تومان

مگاوات و مگاتن

مگاوات و مگاتن

مولف/مترجم:گاروین/صمیمی سال چاپ: 91 ناشر: دانشگاه صنعتی شریف..

10,000تومان

میراث اینشتین(وحدت فضاوزمان)

میراث اینشتین(وحدت فضاوزمان)

مؤلف: جولیان شوینگر مترجم: سیروس فرمانفرمائیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 600 ت..

20,000تومان

نانوکاتالیست ها: کاربرد نانوفناوری در کاتالیزگری

نانوکاتالیست ها: کاربرد نانوفناوری در کاتالیزگری

مولف/مترجم:صاحبدل فر و.. سال چاپ: 93 ناشر: کتاب دانشگاهی..

15,500تومان

نسبیت خاص

نسبیت خاص

مولف/مترجم: خسروی ناشر: دانشگاه شریف..

5,000تومان

نظریه تابعیت چگالی

نظریه تابعیت چگالی

مولف/مترجم:منجمی-هنرپرور سال چاپ: 93 ناشر: اندیشه سرا..

20,000تومان

نمایش 161 تا 180 از 190 (10 صفحه)