متفرقهبرنامه ریزی عملیاتی کمیته های حفاظت فنی

برنامه ریزی عملیاتی کمیته های حفاظت فنی

مولف/مترجم:صباغ رضوی سال چاپ: 93 ناشر: صانعی..

8,500تومان

بله یا خیر

بله یا خیر

مولف/مترجم:اسپنسر جانسون/قائمی سال چاپ: 91 ناشر: معیار..

4,500تومان

به نژادی محصولات زراعی

به نژادی محصولات زراعی

مولف/مترجم:میبدی - ترکش سال چاپ: 91 ناشر: جهاداصفهان..

6,100تومان

بوم شناسی مکولی

بوم شناسی مکولی

مولف/مترجم:فریلند / ملکیان سال چاپ: 91 ناشر: جهادمشهد..

8,000تومان

بی بی تنها نبود (جلد اول)

بی بی تنها نبود (جلد اول)

مولف/مترجم:ساناز حجتی فهیم سال چاپ: 90 ناشر: کعبه دل..

10,000تومان

بیماریهای زنان

بیماریهای زنان

مولف/مترجم:قره خانی و... سال چاپ: 92 ناشر: شهرآب..

38,000تومان

بیو شیمی کشاورزی (و2) ویژه آزمون های ارشد

بیو شیمی کشاورزی (و2) ویژه آزمون های ارشد

مولف/مترجم:رئوفی - نصابیان سال چاپ: 92 ناشر: دیباگران..

13,500تومان

بیوشیمی عمومی برای رشته های کشاورزی/دامپزشکی

بیوشیمی عمومی برای رشته های کشاورزی/دامپزشکی

مولف/مترجم:صفا مهر سال چاپ: 88 ناشر: حق شناس..

7,000تومان

تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان

تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان

مولف/مترجم:هادی غفاری و.. سال چاپ: 89 ناشر: دانشگاه پیام نور..

3,000تومان

تاریخ فرهنگ ایران

تاریخ فرهنگ ایران

مولف/مترجم:نوری شادمهانی سال چاپ: 92 ناشر: مهکامه..

12,600تومان

تحلیل فرآیند تعلیم وتربیت بارویکرد آموزشهای فنی حرفه ای

تحلیل فرآیند تعلیم وتربیت بارویکرد آموزشهای فنی حرفه ای

مولف/مترجم:کوثری سال چاپ: 92 ناشر: کتابخانه فرهنگ..

11,000تومان

تحلیلی برفناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تحلیلی برفناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مولف/مترجم:رسولی سال چاپ: 89 ناشر: دانشگاه تبریز..

9,000تومان

تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم

تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم

مؤلف: سوزان ام.وارد و ... مترجم: حسن اشرفیریزی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شومیز تیراژ:..

4,000تومان

تدریس در کلاس در (ماهیت مدل ها و عناصر کیفیت بخشی)

تدریس در کلاس در (ماهیت مدل ها و عناصر کیفیت بخشی)

مولف/مترجم:زاهد-مهرانفر سال چاپ: 92 ناشر: نور علم ..

7,500تومان

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی ( علمی ، کاربردی )

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی ( علمی ، کاربردی )

مولف/مترجم:صافى سال چاپ: 88 ناشر: ماندگار..

6,500تومان

تربیت بدنی عمومی

تربیت بدنی عمومی

مولف/مترجم:کهن پور - همتی پور سال چاپ: 93 ناشر: نوآور ..

5,000تومان

تربیت بدنی عمومی 1

تربیت بدنی عمومی 1

مولف/مترجم:فراهانی سال چاپ: 92 ناشر: دانشگاه پیام نور..

3,300تومان

تربیت شهروندی(رویکردها، دیدگاه ها وبرنامه درسی)

تربیت شهروندی(رویکردها، دیدگاه ها وبرنامه درسی)

مولف/مترجم:قلتاش سال چاپ: 91 ناشر: یادواره کتاب..

6,000تومان

ترجمه اصول فقه / جلد اول

ترجمه اصول فقه / جلد اول

مولف/مترجم:محمدرضا مظفر-غرویان سال چاپ: 92 ناشر: دارالفکر..

18,500تومان

ترجمه و راهنمای انگلیسی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی2

ترجمه و راهنمای انگلیسی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی2

مولف/مترجم:افقری-هاشمی نژاد سال چاپ: 81 ناشر: تونک مهر..

1,600تومان

نمایش 81 تا 100 از 588 (30 صفحه)