مدیریتبرنامه ریزی بازاریابی استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط

برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط

مؤلف: دیوید دبلیو اندرسون مترجم: ابوالفضل دانایی،امیر احسانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز..

10,000تومان

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

مؤلف: لری دی کلی و ... مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ..

12,500تومان

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

مؤلف: مالکوم بنیسون،جاناتان کیسون مترجم: علیرضا جباری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد ..

25,000تومان

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر (ماتریس فرهنگی شهر تهران)

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر (ماتریس فرهنگی شهر تهران)

مؤلف: ابراهیم حاجیانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 544 ناشر: تیسا..

12,000تومان

برنامه ریزیبازاریابیاستراتژیکبرایکسب وکارها

برنامه ریزیبازاریابیاستراتژیکبرایکسب وکارها

مؤلف: دیوید دبلیو اندرسون مترجم: ابوالفضل دانایی و... نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ..

10,000تومان

برنامه ی بازاریابی در یک روز (تدوین برنامه ی بازاریابی اثر بخش)

برنامه ی بازاریابی در یک روز (تدوین برنامه ی بازاریابی اثر بخش)

مؤلف: رومن جی.هیبینگ جی آر،اسکات دبلیو.کوپر مترجم: مهدی جلالی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمی..

24,000تومان

برنامهی بازاریابی

برنامهی بازاریابی

مؤلف: ویلیام ای.کوهن مترجم: دکترمهدی جلالی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعدا..

24,000تومان

برنامهی بازاریابی

برنامهی بازاریابی

مؤلف: مالکوم مکدونالد مترجم: مهدی جلالی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 ت..

11,000تومان

برند رهبری در سازمان

برند رهبری در سازمان

مؤلف: دیوید اولریچ و ... مترجم: کامبیز حیدرزاده و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ..

11,500تومان

برندها و مدیریت برند

برندها و مدیریت برند

مترجم: سمیه اولی،محسن شاهین پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 444 ناشر: سوره..

32,000تومان

برندینگ عاطفی(ارتباط برندها با مردم)

برندینگ عاطفی(ارتباط برندها با مردم)

مؤلف: مارک گوبه مترجم: خلیل جعفرپیشه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحا..

24,000تومان

بنیان های نظری در مطالعات شهری 1:مدیریت شهری (کتاب شار 9)

بنیان های نظری در مطالعات شهری 1:مدیریت شهری (کتاب شار 9)

مؤلف: حسن اسماعیل زاده و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 652 ناشر: تیسا ..

45,900تومان

بهترین رویه های مدیریت ریسک کسب و کار از ارزیابی تا انطباق مستمر

بهترین رویه های مدیریت ریسک کسب و کار از ارزیابی تا انطباق مستمر

مؤلف: آن ماری مارکتی مترجم: حسین محمدپور زرندی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز ..

12,000تومان

بهترین کارکنان را انتخاب کنید و در حفظ آنها بکوشید

بهترین کارکنان را انتخاب کنید و در حفظ آنها بکوشید

مؤلف: برایان تریسی مترجم: مهدی قراچه داغی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ن..

11,000تومان

بیست و چهار قانون به دست آوردن قدرت

بیست و چهار قانون به دست آوردن قدرت

مؤلف: رابرت گرین مترجم: شهروز فرهنگ نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تیراژ: 500 تعداد ص..

12,000تومان

بیست و چهار قانون حفظ قدرت

بیست و چهار قانون حفظ قدرت

مؤلف: رابرت گرین مترجم: شهروز فرهنگ نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 135 ناشر: ک..

12,000تومان

بینظمی در بازاریابی

بینظمی در بازاریابی

مؤلف: فیلیپ کاتلر و ... مترجم: کامبیز حیدرزاده و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ:..

12,000تومان

تئوری های سازمان و مدیریت 1 (دوران تجددگرایی،مدرنیزم)

تئوری های سازمان و مدیریت 1 (دوران تجددگرایی،مدرنیزم)

مؤلف: حسین رحمان سرشت نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 342 ناشر: دوران..

25,000تومان

تئوری های سازمان و مدیریت 2 (دوران پساتجددگرایی،پست مدرنیزم)

تئوری های سازمان و مدیریت 2 (دوران پساتجددگرایی،پست مدرنیزم)

مؤلف: حسین رحمان سرشت نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 282 ناشر: دوران..

22,000تومان

تئوری های سازمان و مدیریت 2 (عناصر و فرآیندها)

تئوری های سازمان و مدیریت 2 (عناصر و فرآیندها)

مؤلف: هربرت جی.هیکس،سی.ری گولت مترجم: گوئل کهن نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: ..

9,500تومان

نمایش 121 تا 140 از 603 (31 صفحه)