مهندسی

مهندسی


 

 


تصحیح جستجو

جدولهای مهندسی الکترونیک الکتروتکنیک

جدولهای مهندسی الکترونیک الکتروتکنیک

مؤلف: فریدیگراشمیت مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد ص..

5,500تومان

جدولهای مهندسی الکترونیک الکتروتکنیک-وسترمان

جدولهای مهندسی الکترونیک الکتروتکنیک-وسترمان

مؤلف: فریدیگراشمیت مترجم: حمیده باستانی پاریزی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد ص..

8,000تومان

جدولهای مهندسی برق (وسترمان)

جدولهای مهندسی برق (وسترمان)

مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 14 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 435 ناشر: ام..

18,000تومان

جدولهای مهندسی عمران وسترمان

جدولهای مهندسی عمران وسترمان

مؤلف: پترگریگ و دیگران مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تعد..

4,200تومان

جدولهای مهندسی فلزات-وسترمان

جدولهای مهندسی فلزات-وسترمان

مؤلف: یوزف وسیش و دیگران مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز ت..

4,500تومان

جدولهای مهندسی مکاترونیک - وسترمان

جدولهای مهندسی مکاترونیک - وسترمان

مؤلف: برشمان و دیگران مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تعدا..

4,500تومان

جدولهای مهندسی مکانیک - وسترمان

جدولهای مهندسی مکانیک - وسترمان

مؤلف: پترگریگ و دیگران مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعد..

7,200تومان

جدولهای مهندسی مکانیک - وسترمان

جدولهای مهندسی مکانیک - وسترمان

مؤلف: پترگریگ و دیگران مترجم: نادر گلستانی داریانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تعد..

5,000تومان

طرح و محاسبه پل

طرح و محاسبه پل

مؤلف: مهندس شاپور طاحونی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 584 ناشر: امیرکب..

12,600تومان

طرح و محاسبه پل

طرح و محاسبه پل

مؤلف: مهندس شاپور طاحونی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 584 ناشر: امیرکب..

9,500تومان

ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی

مؤلف: ا.استراون-ج.رسلمون مترجم: دکتر حمید لسانی نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تعداد ..

9,000تومان

تحلیل و طراحی فضای شهری (مبانی، تعاریف، معیارها و شیوه ها)

تحلیل و طراحی فضای شهری (مبانی، تعاریف، معیارها و شیوه ها)

تحلیل و طراحی فضای شهری (مبانی، تعاریف، معیارها و شیوه‌ها) انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ..

15,000تومان

ماشینکاری در مقیاس میکرو در فرایندهای نوین تولید

ماشینکاری در مقیاس میکرو در فرایندهای نوین تولید

نام کتاب ماشینکاری در مقیاس میکرو در فرایندهای نوین تولید انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ..

5,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)