پزشکی

پزشکیتصحیح جستجو

برای کنکورزیست شناسی عمومی

برای کنکورزیست شناسی عمومی

نام کتاب : برای کنکورزیست شناسی عمومی انتشارات صبورا کد کتاب 839 نویسنده و مترجم دکتر صالحی پو..

8,500تومان

برای کنکورشیمی آلی

برای کنکورشیمی آلی

نام کتاب : برای کنکورشیمی آلی انتشارات صبورا کد کتاب 1219 نویسنده و مترجم صالحی پور قیمت کت..

8,950تومان

برای کنکورفیزیولوژی پزشکی

برای کنکورفیزیولوژی پزشکی

نام کتاب : برای کنکورفیزیولوژی پزشکی انتشارات صبورا کد کتاب 794 نویسنده و مترجم دکتر اصغر قاس..

19,000تومان

برای کنکورقارچ شناسی

برای کنکورقارچ شناسی

نام کتاب : برای کنکورقارچ شناسی انتشارات صبورا کد کتاب 2136 نویسنده و مترجم کنعانی قیمت کتاب ..

8,500تومان

برای کنکورهماتولوژی وبانک خون

برای کنکورهماتولوژی وبانک خون

نام کتاب : برای کنکورهماتولوژی وبانک خون انتشارات صبورا کد کتاب 2138 نویسنده و مترجم دکترسیدها..

14,900تومان

بهداشت ازدواج

بهداشت ازدواج

نام کتاب : بهداشت ازدواج انتشارات صبورا کد کتاب 1557 نویسنده و مترجم دکترمریم نکولغل تک قیمت..

4,600تومان

بیماری های داخلی وجراحی درمامایی

بیماری های داخلی وجراحی درمامایی

نام کتاب : بیماری های داخلی وجراحی درمامایی انتشارات صبورا کد کتاب 1559 نویسنده و مترجم سمیرا..

8,950تومان

بیماری های زنان برک و نواک 2012 جلد 1

بیماری های زنان برک و نواک 2012 جلد 1

نام کتاب : بیماری های زنان برک و نواک 2012 جلد 1 انتشارات صبورا کد کتاب 1841 نویسنده و مترجم ..

39,500تومان

بیماری های زنان برک و نواک 2012 جلد 2

بیماری های زنان برک و نواک 2012 جلد 2

نام کتاب : بیماری های زنان برک و نواک 2012 جلد 2 انتشارات صبورا کد کتاب 1710 نویسنده و مترجم ..

39,500تومان

بیوشیمی به زبان ساده

بیوشیمی به زبان ساده

نام کتاب : بیوشیمی به زبان ساده انتشارات صبورا کد کتاب 2629 نویسنده و مترجم دکتر هاشم یعغوبی ..

22,000تومان

بیولوزی سلولی ومولکولی

بیولوزی سلولی ومولکولی

نام کتاب : بیولوزی سلولی ومولکولی انتشارات صبورا کد کتاب 3089 نویسنده و مترجم دکترجواد محمدنژا..

25,000تومان

تاریخ تکامل ایمونولوژی

تاریخ تکامل ایمونولوژی

تاریخ تکامل ایمونولوژی کد کتاب1044قیمت 650000ریال انتشارات سخنکده نویسنده دانیل الیه علی کومیویراستا..

65,000تومان

تشخیص های شایع پزشکی (بارویکرد الگوریتمی)

تشخیص های شایع پزشکی (بارویکرد الگوریتمی)

تشخیص های شایع پزشکی (بارویکرد الگوریتمی) کد کتاب 1082 قیمت 140000ریال انتشارات تیمورزاده ..

14,000تومان

تغذیه و رژیم درمانی در مالتیپل اسکلروزیس

تغذیه و رژیم درمانی در مالتیپل اسکلروزیس

تغذیه و رژیم‌درمانی در مالتیپل اسکلروزیس انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم ..

4,200تومان

تفسیر تستهای تشخیصی آزمایشگاهی (والاش)

تفسیر تستهای تشخیصی آزمایشگاهی (والاش)

نام کتاب : تفسیر تستهای تشخیصی آزمایشگاهی (والاش) انتشارات صبورا کد کتاب 3006 نویسنده و مترجم ..

35,000تومان

تفسیر ساده و روان الکترو کاردیوگرام

تفسیر ساده و روان الکترو کاردیوگرام

نام کتاب : تفسیر ساده و روان الکترو کاردیوگرام انتشارات صبورا کد کتاب 2992 نویسنده و مترجم نگ..

19,800تومان

تفسیرECGفوقالعاده آسان وروان با DVD

تفسیرECGفوقالعاده آسان وروان با DVD

نام کتاب : تفسیرECGفوقالعاده آسان وروان با DVD انتشارات صبورا کد کتاب 1442 نویسنده و مترجم سل..

10,900تومان

تمرین های آزمایشگاهی درمیکروبیولوژی

تمرین های آزمایشگاهی درمیکروبیولوژی

نام کتاب : تمرین های آزمایشگاهی درمیکروبیولوژی انتشارات صبورا کد کتاب 1401 نویسنده و مترجم جه..

4,500تومان

تنها کتاب الکتروکاردیوگرافی که همیشه به آن نیاز دارید

تنها کتاب الکتروکاردیوگرافی که همیشه به آن نیاز دارید

تنها کتاب الکتروکاردیوگرافی که همیشه به آن نیاز دارید کد کتاب 1010 نویسنده مالکوم اس .تیلر متر..

27,000تومان

تنوع درمان در حاملگی خارج رحمی

تنوع درمان در حاملگی خارج رحمی

تنوع درمان در حاملگی خارج رحمی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی علوم پزشکی موض..

2,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 278 (14 صفحه)