انتشارات آراکس

بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی مکانیک

بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی مکانیک

مولف/مترجم:ابوالحسنى ناشر: آراکس..

11,500تومان

تشریح مسائل نظریه الکترو مغناطیس (ویرایش4)

تشریح مسائل نظریه الکترو مغناطیس (ویرایش4)

مولف/مترجم:ریتس-میلفورد/مقدم سال چاپ: 92 ناشر: آراکس..

16,500تومان

تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک

تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک

مولف/مترجم:جکسون/مسلم زاده سال چاپ: 93 ناشر: آراکس..

22,000تومان

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

مولف/مترجم:چنگ/ امین لو سال چاپ: 92 ناشر: آراکس..

15,000تومان

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج

مولف/مترجم:چنگ/ امین لو سال چاپ: 92 ناشر: آراکس..

15,000تومان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ج2

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ج2

مولف/مترجم:خوش بین-خوش نظر سال چاپ: 91 ناشر: آراکس..

17,000تومان

حل مسائل مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس ج2 (و8)

حل مسائل مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس ج2 (و8)

مولف/مترجم:خوش بین خوش نظر سال چاپ: 93 ناشر: آراکس..

21,500تومان

خودآموز و حل مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

خودآموز و حل مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

مولف/مترجم:نعیمى - فتحعلیان سال چاپ: 93 ناشر: آراکس..

18,500تومان

فیزیک برای تحصیلات تکمیلی ج2

فیزیک برای تحصیلات تکمیلی ج2

مولف/مترجم:به تاج ناشر: آراکس..

2,900تومان

کتاب جامع و خودآموز روش های ریاضی در فیزیک

کتاب جامع و خودآموز روش های ریاضی در فیزیک

مولف/مترجم:آرفکن/اصل هاشمی سال چاپ: 92 ناشر: آراکس..

19,000تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)