انتشارات اسناد تاریخی

آیت ا.. شیرازی(به روایت اسناد ساواک)

آیت ا.. شیرازی(به روایت اسناد ساواک)

مؤلف: عبدالله شیرازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 536 ناشر: اسن..

20,000تومان

انقلاب اسلامی به روایت ساواک1(مازندران)

انقلاب اسلامی به روایت ساواک1(مازندران)

مؤلف: مرکزبررسی اسنادتاریخی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 900 نا..

12,500تومان

انقلاب اسلامی به روایت ساواک1(مرکزی)

انقلاب اسلامی به روایت ساواک1(مرکزی)

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 426 ناشر: اسنادتاریخی..

10,000تومان

انقلاب اسلامی به روایت ساواک2(مازندران)

انقلاب اسلامی به روایت ساواک2(مازندران)

مؤلف: مرکزبررسیاسنادتاریخی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 720 ناش..

12,500تومان

روح الله کمالوند(به روایت ساواک)

روح الله کمالوند(به روایت ساواک)

مؤلف: مرکزاسنادتاریخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 270 ناشر: اس..

7,000تومان

مساجد کتاب چهارم(ج2)

مساجد کتاب چهارم(ج2)

مؤلف: اسناد تاریخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 550 ناشر: اسناد..

15,000تومان

مسجد ارگ تهران به روایت اسناد

مسجد ارگ تهران به روایت اسناد

مؤلف: مرکز بررسی اسناد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 690 ناشر: ا..

8,000تومان

یاران امام بهاءالدین محلاتی ج1(44)

یاران امام بهاءالدین محلاتی ج1(44)

مؤلف: مرکزبررسی اسناد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 502 ناشر: اس..

5,500تومان

یاران امام بهاءالدین محلاتی ج2(44)

یاران امام بهاءالدین محلاتی ج2(44)

مؤلف: مرکز بررسی اسناد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 550 ناشر: ا..

5,500تومان

یاران امام حسین غفاری(22)

یاران امام حسین غفاری(22)

مؤلف: مرکز بررسی اسنادتاریخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1381 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 316 ن..

1,600تومان

یاران امام علی دوانی(53)

یاران امام علی دوانی(53)

مؤلف: مرکز بررسی اسناد تاریخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ناشر: اسنادتاریخی..

12,000تومان

یاران امام محمد تعمیرکاری(43)

یاران امام محمد تعمیرکاری(43)

مؤلف: مرکزبررسیاسنادتاریخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 264 ناشر: اسنادتاری..

4,500تومان

یاران امام کفعمی خراسانی(49)

یاران امام کفعمی خراسانی(49)

مؤلف: مرکز بررسی اسناد تاریخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 550 ..

15,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)