انتشارات بازاریابی

100 ایدهی برتر بازاریابی

100 ایدهی برتر بازاریابی

مؤلف: جیم بلیت مترجم: حسین وظیفه دوست نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفح..

20,000تومان

100 ایدهی برتر فروش

100 ایدهی برتر فروش

مؤلف: راجر دالی مترجم: پرویز درگی و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

38,000تومان

آدکار(تکنیکهایکاربردیتغییردرکسب وکار)

آدکار(تکنیکهایکاربردیتغییردرکسب وکار)

مؤلف: جفری ام هایات مترجم: مونا محمدزاده جور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3300 تع..

4,800تومان

آموزه های کار و کسب از مشاهیر

آموزه های کار و کسب از مشاهیر

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 167 ناشر: بازاریا..

10,000تومان

آینده پژوهی در کار و کسب

آینده پژوهی در کار و کسب

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 175 ناشر: بازاریا..

12,000تومان

آیین برندسازی شخصی

آیین برندسازی شخصی

مؤلف: خلیل جعفرپیشه مترجم: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

17,000تومان

ارائهی ناب به سبک استیو جابز

ارائهی ناب به سبک استیو جابز

مؤلف: کارماین گالو مترجم: سعید مقدسی و... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

25,000تومان

استراتژی لوکس گرایی

استراتژی لوکس گرایی

مؤلف: ژان نوئل کاپفرر و ... مترجم: پرویز درگی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 ت..

45,000تومان

استراتژیهای بازاریابی مشتریمدار

استراتژیهای بازاریابی مشتریمدار

مؤلف: توفیق دالگج مترجم: هاجر معیری فرد و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 ت..

15,000تومان

اصول بازاریابی و فروش مسکن

اصول بازاریابی و فروش مسکن

مؤلف: محمدرضا محمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 206 ناشر: بازا..

16,000تومان

اصول فنون و هنر مذاکره

اصول فنون و هنر مذاکره

مؤلف: پرویز درگی و ... نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 176 ناشر: ..

22,000تومان

اکسل کاربردی برای مدیران کار و کسب

اکسل کاربردی برای مدیران کار و کسب

مؤلف: بهرنگ بینش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 171 ناشر: بازاری..

15,000تومان

بازاریابی به مثابه استراتژی

بازاریابی به مثابه استراتژی

مؤلف: نیر مالیاکومار مترجم: محمود حسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ص..

12,000تومان

بازاریابی حسی(راهنمایکاربردیتجربهیتعاملی)

بازاریابی حسی(راهنمایکاربردیتجربهیتعاملی)

مؤلف: شاز اسمیلانسکی مترجم: پرویز درگی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صف..

30,000تومان

بازاریابی و زندگی با خاطره

بازاریابی و زندگی با خاطره

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 276 ناشر: بازاریا..

12,000تومان

بازاریابی و زندگی با سینما

بازاریابی و زندگی با سینما

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 323 ناشر: بازاریا..

16,000تومان

بازاریابی و زندگی با فروش

بازاریابی و زندگی با فروش

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 252 ناشر: بازاریا..

16,000تومان

بازاریابی و زندگی با مدیریت

بازاریابی و زندگی با مدیریت

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 396 ناشر: بازاریا..

16,000تومان

بازاریابی و زندگی با ورزش

بازاریابی و زندگی با ورزش

مؤلف: پرویز درگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 248 ناشر: بازاریا..

10,000تومان

بازاریابی یورشی

بازاریابی یورشی

مؤلف: دیوید موری و ... مترجم: علیرضا سالمی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 110..

24,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 93 (5 صفحه)