انتشارات بامدادنو

تمشک های ترش

تمشک های ترش

مؤلف: آزاده قربانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 48 ناشر: بامداد..

3,000تومان

جادوگر تهران(نمایشنامه،دوزبانه)

جادوگر تهران(نمایشنامه،دوزبانه)

مؤلف: علی نورانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 100 ناشر: بامدادن..

5,000تومان

دیوان محمد خان دشتی

دیوان محمد خان دشتی

مؤلف: حسین جلال پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تیراژ: 500 تعداد صفحات: 492 ناشر: بامدا..

65,000تومان

رئیس جمهور را بکش

رئیس جمهور را بکش

مؤلف: بامداد غفاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 172 ناشر: بامدا..

15,000تومان

رامبراند دومیه چوبک

رامبراند دومیه چوبک

مؤلف: زهرا رجایی و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 278 ناشر: ب..

30,000تومان

رمانتیسیسم ایرانی(بررسیجریان رمانتیک)

رمانتیسیسم ایرانی(بررسیجریان رمانتیک)

مؤلف: بهزاد خواجات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1650 تعداد صفحات: 240 ناشر: بامدا..

10,000تومان

روایت های لوچ

روایت های لوچ

مؤلف: حسین مقدس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 168 ناشر: بامدادنو..

15,000تومان

روزنمای ادبیات امروز ایران

روزنمای ادبیات امروز ایران

مؤلف: محمد ولی زاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 484 ناشر: بامد..

50,000تومان

شام آخر در وین

شام آخر در وین

مؤلف: حسن محمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 188 ناشر: بامدادنو..

20,000تومان

عشق و جنگ(شعرهایدیداریبا سیدی)

عشق و جنگ(شعرهایدیداریبا سیدی)

مؤلف: افشین شاهرودی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1650 تعداد صفحات: 76 ناشر: بامدا..

12,000تومان

نت ها به ریل

نت ها به ریل

مؤلف: محمد آشور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 104 ناشر: بامدادنو..

6,000تومان

نقد آفرینشی در زبان(مجموعهینقد ادبی)

نقد آفرینشی در زبان(مجموعهینقد ادبی)

مؤلف: حسین رسول زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 160 ناشر: بام..

11,000تومان

پشت شیشههای مات

پشت شیشههای مات

مؤلف: حسین مقدس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 128 ناشر: بامدادنو..

5,000تومان

گاهی آدم ها دوبار به دنیا میآیند

گاهی آدم ها دوبار به دنیا میآیند

مؤلف: محمد خلیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 84 ناشر: بامدادنو..

5,000تومان

یک نمکدان پر از خاک گور

یک نمکدان پر از خاک گور

مؤلف: حسین قسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 100 ناشر: بامدادن..

7,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)