انتشارات ترانه

504 واژه کاملا ضروری(با سیدی)

504 واژه کاملا ضروری(با سیدی)

مؤلف: ماری برامبرگ مترجم: محمد رحمانی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفح..

28,000تومان

آزمون های استتخدامی بانکها

آزمون های استتخدامی بانکها

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 288 نا..

18,000تومان

آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی

آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی

مؤلف: حمید جلالی و ... نوبت چاپ: 52 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 320 ناشر: ..

25,000تومان

آزمون های استخدامی حسابداری

آزمون های استخدامی حسابداری

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 328 نا..

18,000تومان

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

آزمون های استخدامی نیروهای مسلح

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده و ... نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 208 نا..

18,000تومان

آزمون های استخدامی و اطلاعات

آزمون های استخدامی و اطلاعات

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده نوبت چاپ: 37 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 344 ناشر: ت..

25,000تومان

آزمون های استخدامی پرستاری

آزمون های استخدامی پرستاری

مؤلف: هوشنگ کاظم زاده نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 208 ناشر: ت..

18,000تومان

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی

مؤلف: محمد شهری و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 224 ناشر: تر..

5,000تومان

آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی

آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی

مؤلف: حمید جلالی،مرتضی آقایی نوبت چاپ: 52 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 320 ناشر: ترانه..

25,000تومان

آشپزی از دل و جان (آشپزی ایرانی و فرنگی)

آشپزی از دل و جان (آشپزی ایرانی و فرنگی)

مؤلف: ساره حسینی عطار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 138 ناشر: ترانه..

8,000تومان

آموزش پرورش دیجیتالی

آموزش پرورش دیجیتالی

مؤلف: آنتونیوام .باتر مترجم: مجیدپاسبان رضوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: ..

1,500تومان

آموزش پرورش دیجیتالی (با تاکید بر آموزش از راه دور)

آموزش پرورش دیجیتالی (با تاکید بر آموزش از راه دور)

مؤلف: آنتونیوام.باترو،پرسیوال جی دنهام مترجم: مجیدرضا پاسبان رضوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جل..

1,500تومان

آهنگ بیدارگری (جامعه ایرانی در شعر بیدارگر فارسی از شاهنامه تا جاویدنامه)

آهنگ بیدارگری (جامعه ایرانی در شعر بیدارگر فارسی از شاهنامه تا جاویدنامه)

مؤلف: بتول فخراسلام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 336 ناشر: ترانه..

3,500تومان

آواز خار

آواز خار

مؤلف: مرضیه داودپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 182 ناشر: تران..

9,500تومان

آواز خار

آواز خار

مؤلف: مرضیه داودپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 182 ناشر: ترانه..

9,500تومان

آواز خوان طاس

آواز خوان طاس

مؤلف: اوژن یونسکو مترجم: علی باش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 800 تعداد صفحات: ..

8,000تومان

آوازخوان طاس (اوژن یونسکو11)

آوازخوان طاس (اوژن یونسکو11)

مؤلف: اوژن یونسکو مترجم: علی باش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 95 ناشر: ترانه..

8,000تومان

آیه های زمینی (گزیده ی شعر معاصر ایران)

آیه های زمینی (گزیده ی شعر معاصر ایران)

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 412 ناشر: ترانه توضیحات تکمیلی: (کوشش:علی بهفرو..

20,000تومان

اسپوتنیک دلبند من

اسپوتنیک دلبند من

مؤلف: هاروکی موراکامی مترجم: سلماز بهگام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 308 نا..

25,000تومان

اسپوتنیک دلبند من

اسپوتنیک دلبند من

مؤلف: هاروکی موراکامی مترجم: سلماز بهگام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعدا..

25,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 177 (9 صفحه)