انتشارات داستان‌سرا

آئینهی مهرآئین(مجموعه غزل)

آئینهی مهرآئین(مجموعه غزل)

مؤلف: قاسم ظهراب زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 76 ناشر: داس..

2,500تومان

آوازهای بادی(مجموعه شعر)

آوازهای بادی(مجموعه شعر)

مؤلف: اکبر قناعت زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 60 ناشر: داس..

2,200تومان

از روبهرو میآیم(مجموعهشعر)

از روبهرو میآیم(مجموعهشعر)

مؤلف: موسی زنگنه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 76 ناشر: داستان س..

3,500تومان

اصلاْ به فکر غیبت پروانه ها مباش

اصلاْ به فکر غیبت پروانه ها مباش

مؤلف: محمد ولی زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 276 ناشر: داستان سرا..

2,500تومان

انگشتی که تا قعر این قصه تلخ است

انگشتی که تا قعر این قصه تلخ است

مؤلف: سامان بختیاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 52 ناشر: داستا..

2,000تومان

با دست هایم راه میروم

با دست هایم راه میروم

مؤلف: اسماء شریف نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 128 ناشر: دا..

5,000تومان

بی شکر بی قند(مجموعه غزل)

بی شکر بی قند(مجموعه غزل)

مؤلف: فهیمه نظری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 68 ناشر: داستان س..

5,500تومان

بیان فاصله(مجموعه شعر)

بیان فاصله(مجموعه شعر)

مؤلف: سعید مهیمنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 164 ناشر: داستان..

3,200تومان

تاریک خانه(مجموعه داستان)

تاریک خانه(مجموعه داستان)

مؤلف: ماشاءالله احمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 104 ناشر: دا..

7,000تومان

تفنگ را از لغت نامه های جهان برخواهم

تفنگ را از لغت نامه های جهان برخواهم

مؤلف: غلام امینیدومشهری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 60 ناشر: د..

5,000تومان

جزیره های شادی(مجموعه شعر)

جزیره های شادی(مجموعه شعر)

مؤلف: امیرحسین تیکنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 128 ناشر: داس..

8,000تومان

حسرت آن همه سال(مجموعه شعر)

حسرت آن همه سال(مجموعه شعر)

مؤلف: فرهاد ابراهیم پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 100 ناشر: ..

10,000تومان

خاکسترنشینان(مجموعه داستان)

خاکسترنشینان(مجموعه داستان)

مؤلف: آرمان خطیبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 120 ناشر: داستان..

10,000تومان

خیابان بدون قافیه راه افتاد

خیابان بدون قافیه راه افتاد

مؤلف: حسین تیموری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 72 ناشر: داستان ..

6,000تومان

خیره در چشم آفتاب

خیره در چشم آفتاب

مؤلف: بهنام زندی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 56 ناشر: داستان س..

4,000تومان

درخش شبانه سیب سیاه

درخش شبانه سیب سیاه

مؤلف: م.موید نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 100 ناشر: داستان سرا..

7,000تومان

دوران ماه روی تن برکه(مجموعه غزل)

دوران ماه روی تن برکه(مجموعه غزل)

مؤلف: صاحبه نادرپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 60 ناشر: داستا..

5,000تومان

دیگر خودت هم این همه تو نیستی

دیگر خودت هم این همه تو نیستی

مؤلف: محمد نجفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 52 ناشر: داستان سر..

5,000تومان

سحر هزار باره

سحر هزار باره

مؤلف: عبدالرسول عمادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 180 ناشر: دا..

15,000تومان

عاشقانه هایم را هیچکس نمیخواند

عاشقانه هایم را هیچکس نمیخواند

مؤلف: غلامحسن اولاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 260 ناشر: داست..

4,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 35 (2 صفحه)